Lämna ändringsförslag

Hultaby hlp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
Vetlanda–(Sävsjö)

Håll- och lastplats anlagd 1893, nedlagd 1931 (uppgifter ur Järnvägsdata).

Läget på kartan nedan är ungefärligt.

En föreståndare för "anhaltsstationen" (Anders Gustaf Ring) är noterad från 1893. Mot slutet av hans tid här står han även som banvakt. Då han avflyttar 1913 ersätts han av Josef Henrik Nyman som noteras som enbart banvakt, men som man på goda grunder kan anta också sköter sysslorna vid håll- och lastplatsen. Bostadshuset för föreståndaren vid hållplatsen och banvaktsstugan Hultaby var med all sannolikhet en och samma byggnad. Om den även inrymde något väntsals- eller expeditionsutrymme är inte känt.

På en informationsskylt som Näsby hembygdsförening satt upp på platsen uppges att hållplatsen "tillsammans med banvaktsstugan byggdes öster om Hultabyviken år 1884-85. Hållplatsen flyttades 1931 ca en kilometer västerut till Nyängen. Första banvakten som bodde i banvaktsstugan var f.d. knekten A.G. Ring.

I samband med att pappersmassefabriken startade i Drakulla år 1885 byggdes en lastplats invid Hultabyviken. Lastplatsen hade fem växlar med ett rundgångsspår och ett sidospår. Pappersmassan fraktades med pråm till Hultaby lastplats där den lastades över till järnvägsvagnar. Lastplatsen lades ned 1920, banvaktsstugan revs 1952 men har av en privatperson under 1970-talet återuppbyggts till bostad."

Som synes skiljer sig de olika uppgifterna en del, så här finns utrymme för vidare forskning.

Banvakter

Anders Gustaf Ring, f. 1847-03-28 i Lanneskede (F), död 1930-01-18 i Norresand 86 B, Vetlanda.
Gift 1875 med Anna Klara Petersdotter, f. 1836 i Norra Sandsjö (F), död här 1912.
Inflyttad i november 1893 från Myresjö (F).
Utflyttad (pensionerad) i maj 1913 till Vetlanda.
I husförhörslängden 1891-1895 är Ring noterad som föreståndare. I den därpå följande längden står han som som både föreståndare och banvakt.

Se vidare Hultaby banvaktsstuga.

Kilometertal

Ca 26

Socken

Näsby

Kommun

Vetlanda

Län

Jönköping

Ändringsförslag till objektet Hultaby hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Zx4Ed2