Lämna ändringsförslag

Ädelfors

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2020
(Vetlanda)–(Gårdveda)–(Målilla)
Ädelfors station på 1950-talet. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Leif Wirén.
Ädelfors station den 24 mars 2020, fotoriktning västerut. Foto: Hans Källgren.
Ädelfors station den 24 mars 2020. Foto: Hans Källgren.
Ädelfors station den 24 mars 2020, torpskylt. Foto: Hans Källgren.

Sidospår åt nordost till kraftverkskanalen, se bilden av torpskylten ovan. På Vetlanda hembygdskrets webbsida berättar Lars Edborg om minnen från järnvägsområdet i Ädelforstrakten. Vi lånar ett litet stycke: "[Alvar Gustavsson] berättade att han var med och byggde kraftverket i Ädelfors i slutet av 30-talet. När kanalen grävdes var det en jättestor vedeldad ångdriven grävmaskin som kom i delar på järnvägen. Sedan var det stickspåret som gick förbi magasinen vid järnvägskorsningen som på tidigt 1900-tal gick mitt över nuvarande fotbollsplanen ner mot kanalen och som troligen revs när kraftstationen byggdes ... Det fanns en hyvel någonstans där kanalen är nu, och sågat och hyvlat virke lastades på vagnar som drogs upp till stationsområdet med häst. Där nuvarande fotbollsplanen är var det en kolningsplats. Kolet lastades också på järnvägsvagnar. Tillbaka måste det också varit lastning av gruvmalm, eftersom det fanns sådana rester där nuvarande avloppsreningen är beläget."

Såldes 1964 för 10.000 kr till Josef Claesson, Åseda.

Kilometertal

46,5

Signatur

Ädf

Socken

Alseda

Kommun

Vetlanda

Län

Jönköping

Såld

1964

Ändringsförslag till objektet Ädelfors

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: My0xös