Lämna ändringsförslag

Bro över riksväg 31

Övrigt objekt, kvar 2023
(Växjö)–Sevedstorp–(Åseda)
Bro över riksväg 31 nordost om Norrhult medan den fortfarande var en järnvägsbro. Snart ska den pensioneras, bilden är tagen den 18 augusti 1984, två dagar innan trafiken läggs ned. Foto: Björn Elthammar.
Bro över riksväg 31 nordost om Norrhult, fotoriktning söderut. Att bron är en militärbro är inte svårt att inse. Bilden som är tagen i juli 2018 är ett utsnitt från Google Maps Street View. Foto: Okänd.
Bro över riksväg 31 nordost om Norrhult, fotoriktning norrut. Bilden är tagen i juli 2018 och är ett utsnitt från Google Maps Street View. Foto: Okänd.

Då riksväg 31 lades om så att den korsade smalspåret strax öster om Norrhult byggdes ingen vanlig järnvägsbro eftersom banan inom kort skulle läggas ned. Det var i vart fall vad man utgick från. I stället inlades tillfälligt en krigsbro (typ 1) som avsågs att vara i bruk så länge järnvägstrafiken var i gång och därefter demonteras. Bron byggdes under några veckor i maj - juni 1973, själva monteringen av krigsbron utfördes av personal från Ing 2 i Eksjö.

Järnvägstrafiken blev mer långlivad än man förutsett, först 1984 skedde den oundvikliga avvecklingen. Spåret revs men bron fick ligga kvar och gör så ännu 2022. Numera är det en gång- och cykelväg som krigsbron bär planfritt över riksvägen.

I årsboken Spår 2011 finns en bild av bron med tillhörande text som visat sig innehålla en rad felaktiga uppgifter om brons tillkomst. Texten har under en dag även legat här, men tagits bort då felaktigheterna uppdagats.

Kilometertal

135,12

Socken

Nottebäck

Kommun

Uppvidinge

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Bro över riksväg 31

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: doZöiC