Lämna ändringsförslag

Brittatorp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2023
(Växjö)–Sevedstorp–(Åseda)
Brittatorp station den 31 maj 1968. Brittatorp var en förgreningsstation för banorna från Växjö mot Hultsfred respektive Oskarshamn, men någon egen trafik av betydelse fick den aldrig. Förgreningsväxeln låg närmare fyra kilometer öster om stationen och fjärrstyrdes därifrån. Bangården revs långt innan järnvägen las ned (senast 1976). Foto: Jöran Johansson.
Brittatorp station den 23 november 2012. Foto: Olle Alm.
Brittatorp station den 23 november 2012. Foto: Olle Alm.
Brittatorp station den 9 augusti 1974. Den lilla väntkuren som ersatt stationshuset har anslagstidtabell, soffa, plattform av sliprar och en s.k. plåtstins, mer behövs inte. För att göra det lite trivsammare har någon till och med satt dit en gardin, eller kanske flera. Foto: Jan-Anders Wihrén.
Brittatorp station den 9 augusti 1974. Det gamla godsmagasinet används inte längre och inte heller den intilliggande lastkajen. Foto: Jan-Anders Wihrén.

Då stationen nedklassades till hållplats 1969 uppfördes en liten hållplatskur väster om stationshuset.

Läget i oktober 1976:
"Stationshuset kvar, nu sålt. De resande får numera hålla till i en liten röd kur placerad vid vägövergången söder om stationshuset. Lokstallet finns också kvar. Alla spår utom spår 2 är rivna, alltså även det ursprungliga huvudspåret."/Ånghwisslans julnummer 1976.

Stig-Åke Petersson 2013-08-09:
"Godsmagasinet uppfördes 1899. Stationshuset tillbyggdes 1902 så att bostadslägenheten kom att bestå av två rum och kök. Ett vattentorn revs 1905. 1921 uppförde ÖVJ ett lokstall. 1946 moderniserades och tillbyggdes stationshuset (ett rum inreddes på vinden för stationsföreståndaren, utökning av expeditionsrummet samt förbättring av godsmagasinet som sammanbyggdes med stationhuset). Som en följd av nedläggningen av Oskarshamn-Brittatorp förändrades Brittatorp den 29 september 1963 från station till bemannad håll- och lastplats med kvinnlig platsvakt. Vagnslasttrafiken nedlades och platsen avbemannades 1 juni 1969."

I Ånghwisslan nr 2809, utgiven 2023-10-29 rapporterar sign. UF och N iakttagelser från 2023-09-18: "Stationshuset kvar med namnskylt men utan klängväxter. Plattformkanten kvar utmed
forna spår 1 . Bangården gräsbevuxen utom där spår 2 där är det fortfarande grusväg. Kuren borta."

Kilometertal

157,33

Signaturer

Bto
Bt

Socken

Söraby

Kommun

Växjö

Län

Kronoberg

Såld

1971 till Växjö kommun för 17000 kr.

Ändringsförslag till objektet Brittatorp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: t9KObe