Lämna ändringsförslag

Västerås C

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2024
Västerås–Kolbäck–(Köping)

Anslutande bandelar

(Enköping)–Tillberga–(Västerås)

Västerås stn tidigt 1900-tal. Okänt vykort. Foto: Okänd.
Västerås station gatusidan omkring 1905. Okänt vykort på bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Västerås station den 27 juli 2023, 1997 års stationshus. Foto: Olle Thåström.
Västerås station den 27 juli 2023, 1997 års stationshus från stadssidan. Foto: Olle Thåström.

Det ursprungliga stationshuset från 1875 revs 1997 efter att ett nytt uppförts omkring 120 meter norr om det gamla.

Det nya stationshuset från 1997 har en originell utformning så till vida att det består av två byggnadskroppar i helt olika stil. Närmast spåren ligger en modernt formgiven byggnad och på ett par meters avstånd på stadssidan ligger en byggnad som till utförandet påminner om det äldsta stationshuset. Båda huskropparna uppfördes dock samtidigt och är byggda i betong med träklädsel. En glasad galleria förenar de båda delarna.

Markeringarna på kartan nedan avser det gamla numera rivna stationshuset nederst och det nuvarande överst (not. 2023).

Den nuvarande stationsbyggnaden är tänkt att ersättas av ett glasmonster av gigantiska mått (uppgift 2023/OT).

Det gamla SWB-huset Hamngatan 8, som ursprungligen inrymde bl.a. ett 20-tal lägenheter och några överliggningsrum och från 1922 maskiningenjörs-, baningenjörs- och banmästarexpeditioner på bekostnad av ett antal lägenheter, revs 1967.

Kilometertal

111,01

Signatur

Socken

Västerås Domkyrko

Kommun

Västerås

Län

Västmanland

Ändringsförslag till objektet Västerås C

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: vr5sb6