Lämna ändringsförslag

Skillingaryd

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2024
(Värnamo)–Vaggeryd–(Nässjö)
Skillingaryd station, första stationshuset. Byggnaden brann ned den 25 februari 1881.  Foto: Okänd.
Skillingaryd station. Det tredje stationshuset vilket fortfarande finns kvar. Foto: Okänd.
Skillingaryd 2007. Stationshuset ger ett välvårdat intryck, vilket får tillskrivas den private ägarens ambition att ge byggnaden ett nytt liv efter åratals försummelser angående underhåll och aktivitet. Tyvärr hade bottenvåningen redan tidigare ändrats till det sämre genom att den indragna mittdelen byggts ut till i liv med ändpartierna och de fina fönstren och dörrarna bytts ut mot moderna standardmodeller. Värre är dock att plattformen belamrats med allsköns "stationstillbehör" av varierande utförande och utan märkbar omtanke om helheten. Foto: Mirjam Klein.

Det första stationshuset, ett tvåvånings trähus, brann ned 1881. Nr 2 var byggt i gult tegel. Det ersattes 1907 av den stora byggnad i rött tegel som fortfarande finns kvar.

Ur Boken om HNJ: "Skillingaryds stationshus å Halmstad-Jönköpings jernwäg nedbrann i fredags. Stationens räkenskaper, telegrafinstrument samt lösegendom tillhörande stationsföreståndaren, lär allt wara räddadt, Elden, hwars uppkomst är obekant, började strax efter kl. 9 f.m. Stationshuset är brandförsäkradt i "Swea" för 11,500 kronor - Hvad Nytt? 1 mars 1881." Då den 1 mars var en tisdag skall alltså branden ha inträffat den 25 februari 1881.

Stationshuset med väntsal har under år 2000 renoverats av sin nye ägare. Väntsalen som fortfarande ska vara öppen för resande, har prytts med div. föremål med järnvägsanknytning samt en förteckning över alla stationens föreståndare.

Notis i Ånghvisslan nr 2742 2021-04-11:
"Sedan en tid inryms i stationshusets södra del en Barber Shop och i före detta väntsalen ett kafé med kiosk."

Kilometertal

53,149

Signatur

Syd

Socken

Tofteryd

Kommun

Vaggeryd

Län

Jönköping

Ändringsförslag till objektet Skillingaryd

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: åtKhrÖ