Lämna ändringsförslag

Hok

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1994
(Värnamo)–Vaggeryd–(Nässjö)
Hok (Lindefors) gamla och nya stationer. Den gröna linjen återger den ursprungliga linjedragningen och den röda visar den senare (nuvarande) linjen.
Hok station i det ursprungliga utförandet.  Foto: Okänd.
Hoks station 1964. Då stationshuset byggdes på med en våning 1920(?) fick det detta ganska märkliga utseende.  Foto: Sven Ove Lundberg.

Den första stationen var en säckstation (med namnet Lindefors 1880-1882, Hook 1882-1895, därefter lastplats Hoks gamla) så alla genomgående tåg måste byta färdriktning här. 1895 lades linjen om med en snäv sväng mellan de ingående linjerna, varav den västliga infarten fick ligga kvar in till den gamla stationen. Där stickspåret avvek från huvudlinjen anlades den nya stationen.

I början av 2000-talet ersattes stationen med en ny hållplats närmare samhällets centrum benämnd Hok Östra men annonserad som Hok. F.d. stationen blev kvar som linjeplats.

Enligt Ånghwisslan nr 2644 (2017-08-13) finns en informationsskylt uppsatt vid stationen. På skylten står att stationshuset revs 1991. Årtalet för rivning har väckt frågor och det är tydligen så, att informationsskylten har en oriktig uppgift. En uppgiftslämnare påstår nämligen att han i januari 1994 besökte stationen och då fanns stationshuset kvar.

Kilometertal

35,3

Signatur

Hok

Socken

Svenarum

Kommun

Vaggeryd

Län

Jönköping

Ändringsförslag till objektet Hok

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 6crPSå