Lämna ändringsförslag

Släryds grusgrop

Grusgropsspår, riven
(Varberg)–Ullared–(Ätran)
Släryds grusgrop 1909 - 1911. Bilden är tagen vid bygget av järnvägen Varberg - Ätran. I museets bildtext står "grusgropen vid Skinnarlyngen", men det finns knappast utrymme för annan tolkning än att det rör sig om Slärydsgropen. Det är frapperande hur mycket folk det behövdes trots att man använde en stor ånggrävmaskin för själva lastningen. Loket sägs heta Ruallen. Kanske det är en misstolkning av namnet, det känns i vart fall väldigt främmande. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Från platsen för den nedre, vänstra markeringen på kartan nedan utgick ett omkring 600 meter långt sidospår åt nordost till själva grusgropen med spårets slutpunkt ungefär vid den övre, högra markeringen.

Kilometertal

26,9

Signatur

Släg

Socken

Svartrå

Kommun

Falkenberg

Län

Halland

Ändringsförslag till objektet Släryds grusgrop

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: KD9CSQ