Lämna ändringsförslag

Halmstad Norra

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2023, se anm
(Varberg)–Falkenberg–(Halmstad)
Halmstad Norra station, gamla stationshuset, den 5 augusti 2010. Foto: Jan Bengtson.
Halmstad Norra station den 5 augusti 2010, gamla stationshuset spårsidan. Foto: Jan Bengtson.
Halmstad Norra station, gamla stationshuset den 26 april 2016. Foto: Bengt Gustavsson.
Halmstad Norra station, gamla stationshuset den 26 april 2016. Foto: Bengt Gustavsson.
Halmstad Norra station, nya stationshuset, gatusidan 1935. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Halmstad Norra station den 5 augusti 2010, nya stationshuset gatusidan. Foto: Jan Bengtson.
Halmstad Norra station den 5 augusti 2010, nya stationshuset spårsidan. Foto: Jan Bengtson.
Halmstad Norra station, nya stationshuset, spårsidan den 26 april 2016. Foto: Bengt Gustavsson.

Stationen tillkom 1885 med Mellersta Hallands järnväg (del av Västkustbanan) och hade framför allt betydelse som personstation genom sitt läge närmare stadens centrum än den gamla HNJ-stationen (nuvarande Halmstad C).

Det ursprungliga stationshuset ersattes av ett nytt, taget i bruk den 15 maj 1935, varefter det gamla såldes till Halmstads stad för 18000 kr. Avsikten var att riva byggnaderna och införliva marken med den intilliggande Tivoliparken. Så skedde emellertid inte utan stationsbyggnaden fick stå kvar och finns fortfarande 2016 kvar. Även det nya stationshuset är bevarat. 2023 rapporteras att det äldre stationshuset står kvar tomt och förfaller.

Linjen Halmstad - Bränninge omlades 1985 till en rakare sträckning och den gamla via Halmstads Norra och Söndrum las ned och revs. Banvallen är ombyggd till väg med det passande namnet Järnvägsleden.

På kartan nedan markeras det nya stationshuset till vänster och det gamla följaktligen till höger.

Kilometertal

150,037
149,419

Signatur

Hna

Socken

Halmstad

Kommun

Halmstad

Län

Halland

Ändringsförslag till objektet Halmstad Norra

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 1vHhPJ