Lämna ändringsförslag

Fajans tegelbruk

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Varberg)–Falkenberg–(Halmstad)

1936 - 1964.

Tegelbruket Fajans, som startade sin verksamhet 1906, var beläget på norra stranden av Ätran. Västkustbanan passerade på omkring 300 meters avstånd på andra sidan av ån.

Då Västkustbanan söderifrån till Falkenberg 1936 lades om till ett sydligare/västligare läge behölls en ca 900 m lång del av den gamla ingångslinjen från den punkt där den nya avvek till den plats där numera Tallgläntans äldreboende ligger. Därifrån byggdes ca 300 m nytt spår fram till och via en ny bro vid Ätran till tegelbruket.

Tegelbruket hade en egen lokomotor av Bjurströmstyp, inköpt 1937 och skrotad 1965 (uppg.

Förgreningspunkten mellan gamla och ny ingångslinjerna är lika med lastplatsens officiella läge enligt kilometermätningen. På kartan nedan är markerade (nedifrån räknat) 1. lastplatsen (skiljeväxeln), 2. anslutningen mellan tegelbrukets nybyggda linje och gamla infartslinjen och 3. tegelbruket.

Tegelbruket nedlades 1969 och revs 1974, men bron ligger kvar. Fabriksområdet är sedan 1970-talet ett villaområde.

Den nämnda nya ingångslinjen är också borta, sedan den 2008 ersatts av en ny sträcka öster om stadsbebyggelsen.

Kilometertal

0

Socken

Falkenberg

Kommun

Falkenberg

Län

Halland

Ändringsförslag till objektet Fajans tegelbruk

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 5BjiH3