Lämna ändringsförslag

Heagård

Banvaktsstuga, riven 1960–1967
(Varberg)–Falkenberg–(Halmstad)

Ur skrivelse till Vägförvaltningen i Hallands län:

Ang. rivning av banvaktsstugan 598 Heagård.

Banvaktsstugan 598 Heagård är belägen på linjen Gullbrandstorp - Söndrum söder om plankorsningen vid km 143+716 med allmänna vägen nr 610.

Stugan är förnärvarande outhyrd och icke erforderlig som tjänstebostad. För att förbättra sikten vid plankorsningen är det önskvärt att stugan jämte uthus rives.

I enlighet med förda förhandlingar med baningenjören ställer Statens Järnvägar stuga med tillhörande uthus utan kostnad till förfogande mot att Vägförvaltningen ombesörjer rivning och bortforsling av desamma i enlighet med bilagd PM.
Göteborg den 15.2.1960

Dc
Banvaktsstugan 598 Heagård, belägen på linjen Gullbrandstorp - Söndrum, är övertalig. Den skymmer sikten vid plankorsningen med kustlandsvägen nr 610. Stugan är outhyrd. Den är uppförd i tegel och i mycket dåligt skick. Från allmänhetens sida finns inget intresse för dylika rivningsobjekt.

Vid kontakt med vägdirektören i Hallands län har denne förklarat sig villig riva och bortforsla stugan med tillhörande uthus, om husen utan kostnad ställes till vägförvaltningens förfogande.
Göteborg den 15.2.1960
J. Ståhle

Kilometertal

143,75

Nummer

598

Socken

Söndrum

Kommun

Halmstad

Län

Halland

Ändringsförslag till objektet Heagård

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: OFrMYX