Lämna ändringsförslag

Varberg

Banvaktsstuga, kvar 2021
(Varberg)–Falkenberg–(Halmstad)
567a Varberg Wednesday, 30 December 2020.  Foto: Svante Fält.
567a  Varberg Wednesday, 30 December 2020.  Foto: Svante Fält.

Banmästarstuga som fick sitt nuvarande läge i samband med Västkustbanans linjeomläggning på 1920-talet. Det fanns en banvaktsstuga vid den s.k. Beatas lid ett par hundra meter söderut. Byggnaden plockades ned och virket användes till att bygga upp denna stuga. Uppgiften kommer från förre ledningsmästare Lennart Ånestam, som bott i stugan sedan 1972. (Hallands Nyheter 2020-06-25).

Trots att stugan inte påverkar eller påverkas av det pågående tunnelbygget på Västkustbanan har Trafikverket bestämt att den ska rivas. Då Ånestam skulle sägas upp ingrep Varbergs kommun med påföljd att stugan skänktes till kommunen men på villkor att den rivs då hyresgästen flyttar. Varför Trafikverket lagt sig i kommunens användning av mark som inte berör järnvägen har inte framgått.

"Stugan ligger inklämd mellan Västkustbanans huvudspår och banvallen till ett gammalt hamnspår. Numera nås hamnspåren från bangårdens norra ände."/Svante Fält 2021

På kartan nedan visar den högra markeringen stugans nuvarande läge och den vänstra markeringen var den ursprungliga stugan låg (mycket ungefärligt).

Kilometertal

77,512

Nummer

567a

Socken

Varberg

Kommun

Varberg

Län

Halland

Ändringsförslag till objektet Varberg

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ä7ssCU