Lämna ändringsförslag

Hållsta

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 2008
(Valskog)–Rekarne–(Eskilstuna)–Skogstorp–Flen övre–(Flen)
Hållsta station okänt år. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Hållsta station den 13 maj 2004. Det är okänt vad den här byggnaden haft för funktion. Det är inte en vanlig dressinbod, inte heller ett garage för landsvägsfordon, även om den har garageportar. Till höger har den en stor expeditionsdel.  Byggnaden är numera riven (not. 2021). Foto: Peter Berggren.
Hållsta grusgrop omkring 1913. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Ivar Claesson.
Hållsta grusgrop användes mot slutet för uppställning av övertaliga godsvagnar. Foto den 22 augusti 1970. Foto: Jöran Johansson.

Rivning påbörjad 2008-11-24.

På östra sidan av järnvägen och helt nära denna låg Hållsta grusgrop. Den utgjorde ingen egen trafikplats utan har lagts till Hållsta station. Infarten skedde i sydostlig riktning från bangården. Sedan grusgropen lagts ned (på 1970-talet?) revs spåren till och i gropen. Numera används enbart den allmänna badplats som etablerats i gropen någon gång före 1960.

Kilometertal

93,448

Signatur

Hål

Socken

Husby-Rekarne

Kommun

Eskilstuna

Län

Södermanland

Ändringsförslag till objektet Hållsta

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 5tuÅif