Lämna ändringsförslag

Hällby

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1976, se anm
(Valskog)–Rekarne–(Eskilstuna)–Skogstorp–Flen övre–(Flen)
Hällby hållplats omkring 1910. Två linjer och två trafikplatser, den som här avses är den lilla byggnaden med den höga skorstenen till vänster, vilken ligger vid  (Trafik AB Grängesberg - Oxelösunds järnvägars (TGOJ) obrutna enkelspår. Till höger ligger Norra Södermanlands järnvägars (NrSlJ) station med fullständig bangård, benämnd Hällbybrunn. Foto: Okänd.

Hållplats (vid TGOJ-linjen Eskilstuna - Valskog/Rekarne) 1876 - 1967.

Ursprungligen Hellby brunn, namnändrad 1908 till Hellby, från 1910 Hällby.

Låg invid Norra Söderlands järnvägs station Hällbybrunn, men hade inte någon spårförbindelse med denna. Som framgår av bilden ovan fanns en liten väntstuga belägen väster om spåret, men enligt flygbild 1959 fanns denna byggnad inte kvar, däremot fanns en byggnad öster om spåret, alltså mellan TGOJ och NrSlJ. Om det är samma byggnad som flyttats eller om en nybyggd ersatt den gamla är inte känt. Den skall ha rivits våren 1976 (Eric Henriksson).

Kilometertal

107,506

Signatur

Hll

Socken

Hällby

Kommun

Eskilstuna

Län

Södermanland

Ändringsförslag till objektet Hällby

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 8XGWfv