Lämna ändringsförslag

Jordbron

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad
(Vaggeryd)–(Jönköping/Västerbrunn)–Jönköpings hamn

Anslutande bandelar

(Jordbron)–(Västerbrunn)

Jordbron håll- och lastplats på 1960-talet. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Jordbron håll- och lastplats 1969. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Lennart Welander.
Jordbron den 26 april 2021, i riktning norrut. Fotografen skriver: "I förgrunden Tabergsån med brofästena för den forna huvudlinjen Jönköping - Vaggeryd. Hållplatsen låg till vänster på andra sidan ån, omedelbart norr om bron. På platsen för gång- och cykelbron till höger, hade slakthusspåret en separat bro, parallellt med huvudlinjen. Området är starkt påverkat och förändrat av byggnation under senare år, med  kontorshuset Munksjötornet som det dominerande inslaget. En länk till historien har bevarats i form av namnet Vaggerydsgatan. Gatan följer delvis den gamla järnvägssträckningen genom bostadsområdet."
 Foto: Sven-Olof Muhr.

Kilometertal

1,5

Signatur

Jbr

Socken

Sofia

Kommun

Jönköping

Län

Jönköping

Ändringsförslag till objektet Jordbron

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: yf8rex