Utsjö–Uvån

Bandel 234

Län

Dalarna

Spårvidd

1067

Ursprunglig ägare

Enskild