Lämna ändringsförslag

Skölsta hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 2004
Uppsala Ö–Länna
Skölsta hållplats den 9 september 2018, fotoriktning mot Uppsala. Namnskylten är inte original men trevligt utförd med uppgifter om avstånd från Uppsala och höjd över havet.  Foto: Sven Erik Berving.
Skölsta hållplats den 9 september 2018. Fotoriktning mot Faringe. Den s.k. plåtstinsen har ställts på stopp för ett tåg från Uppsala som snart skall ankomma för att plocka upp en passagerare, fotografen. En soffa, en flagga och en blomlåda fullbordar bilden av en prydlig liten svensk hållplats. Frånvaron av växtlighet i spåret och på plattformen visar att det inte en reguljär järnväg utan en ideellt driven museibana.  Foto: Sven Erik Berving.

Ursprungligen belägen vid Skölsta by (se det vänstra märket på kartan nedan, avser det sannolika läget), senare flyttad någon kilometer österut.

En hållplatskur från södra delen av Roslagsbanan flyttades dit på senare delen av 1990-talet, den förstördes i anlagd brand 2004. Planeras att återuppbyggas (2008) men så har ännu inte skett (2018).

Kilometertal

108,305

Signatur

Skls

Socken

Vaksala

Kommun

Uppsala

Län

Uppsala

Ändringsförslag till objektet Skölsta hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: MBtDTD