Lämna ändringsförslag

Brovallen

Banvaktsstuga, kvar 2019
(Uppsala C)–Uppsala N–Heby–Sala–Avesta/Krylbo
236 Brovallen, här med det äldre numret 235. Bilden bör vara tagen någon gång mellan 1909 och 1919. Bilden har Lars Östlund bidragit med.  Foto: Okänd.
236 Brovallen, bilden tagen några år efter den föregående. Träd och buskar har växt till sig och ett fönster har tillkommit i utbyggnaden. Det vore trevligt att få veta vilka människorna är på bilderna. Lars Östlund har bidragit även med denna bild. Foto: Okänd.

Enligt köpeavtal 1936 såldes stugan med mark till banvakten Fredrik Henning Hallin (1887-1953) för 2600 kr.

Distriktschefen skriver 1936-05-09 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Banvaktstugan nr. 236 Brovallen vid Betvallens grustag å linjen Rosshyttan-Brovallen har stått obebodd sedan den 1 juli 1935, då där boende banvakt avflyttade och sträckvaktstjänsten överflyttades å annan vakt.

Distriktschefen har mottagit ett anbud från banvakt F.H. Hallin å köp av stuga och mark m.m. för ett belopp av 2.600 kronor. Stugan, som är uppförd enligt 1872 års modell och innehåller 1 rum och kök, är i behov av en grundlig reparation. Uthuset med ladugård är i dåligt skick och måste ombyggas, därest ladugården fortfarande skall användas för avsett ändamål. Välvd källare av granit samt ett fåtal fruktträd finnes å markområdet, vilket beräknas i areal utgöra ca. 1550 kvm och, förutom tomt, utgöres av åker. I områdets södra gränslinje står en mindre av den avflyttade banvakten kvarlämnad lekstuga. Årshyran för bostaden är fastställd till 246 kronor.

Då stugan icke är erforderlig för banbevakningen, får distriktschefen, som med hänsyn till byggnadernas mindre goda beskaffenhet anser det lämnade anbudet vara godtagbart, anhålla om Järnvägsstyrelsens bemyndigande att träffa avtal om markens och byggnadernas försäljning i enlighet med här närslutet förslag till sådant avtal".

Stugan är tillbyggd åt vänster (not. 2019).

Kilometertal

153,32

Nummer

236
235
235
1299

Socken

Folkärna

Kommun

Avesta

Län

Dalarna

Ändringsförslag till objektet Brovallen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ue4av5