Lämna ändringsförslag

Rosshyttan

Banvaktsstuga, riven 1936
(Uppsala C)–Uppsala N–Heby–Sala–Avesta/Krylbo
234a Rosshyttan är sannolikt den närmast liggande stugan till vänster. Bortom denna skymtar banvaktsstugan 235 Rosshyttan. Båda byggnaderna revs 1936. Bilden togs den 28 augusti 1933 och är hämtad från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.

Om den här banvaktsstugan är mycket litet känt. Det gemena a:et efter numret visar att stugan stoppats in i en redan existerande nummerserie mellan nr 234 och 235. Det måste ha skett efter (ca) 1917. Mycket få stugor nybyggdes så sent vid befintliga linjer. Vid behov av flera banvakter och banvaktsbostäder var det vanligare att hus som redan tillhörde järnvägen, men administrerades av trafikavdelningen, övertogs av banavdelningen och infogades i dess nummerserie. Att så skett i detta fall styrks av uppgiften i samband med försäljningen av stugan 1936. Då anges nämligen att den är av samma typ som nr 235, dvs 1872 års modell. Sådana stugor nybyggdes inte på 1900-talet.

Vid Rosshyttans station fanns förutom stationshuset två bostadshus, ett mindre hus 9a och ett större 9b. Hus 9a var av samma typ som banvaktsstugan modell 1872 vänster och låg ett stycke norr om stationshuset på motsatta sidan av järnvägen.

Sannolikt är det denna stuga som fått ny identitet som banvaktsstugan nr 234a.

Kilometertal

150,159

Nummer

234a

Socken

Västerfärnebo

Kommun

Sala

Län

Västmanland

Ändringsförslag till objektet Rosshyttan

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: N7å5gö