Lämna ändringsförslag

Svepnäs

Banvaktsstuga, riven 1935
(Uppsala C)–Uppsala N–Heby–Sala–Avesta/Krylbo

Såld 1935 för rivning "enär den är för banbevakningen obehövlig.

Infordrat anbud hade stannat vid 550 kr, vilket godtogs.

"Baningenjören upplyser, att stugan lämpligen bör säljas för rivning, emedan densamma skymmer utsikten vid invidliggande vägövergång (utrustad med automatisk säkerhetsanläggning). Om stugan rives och tomten avröjes kan full fri sikt erhållas".

Den sista meningen är intressant och innehåller ett dolt meddelande, att här kan statens järnvägar tjäna pengar genom att slopa den automatiska säkerhetsanläggningen och ersätta den med inget alls. Vid "full fri sikt" krävdes inte bommar eller annan säkerhetsanläggning vid mindre trafikerade vägar.

Kilometertal

125,279

Nummer

223
221
1282

Socken

Sala

Kommun

Sala

Län

Västmanland

Ändringsförslag till objektet Svepnäs

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: LäV6H1