Lämna ändringsförslag

Kärrbäck

Banvaktsstuga, kvar 2016
(Uppsala C)–Uppsala N–Heby–Sala–Avesta/Krylbo
221 Kärrbäck okänt år. Bild från Bygdeband. Foto: Okänd.
221 Kärrbäck den 27 maj 2013. Foto: Olle Thåström.
221 Kärrbäck den 27 maj 2013. Foto: Olle Thåström.
221 Kärrbäck den 27 maj 2013. Foto: Olle Thåström.
221 Kärrbäck. Avskrift av köpeavtal i februari 1932 mellan Statens Järnvägar och Erik Leonard Eriksson om köp av mark med byggnad.

1872 års modell höger.

Såld 1932 till banarbetaren E.L. Eriksson i Norr Kärrbäck för 3500 kr.

I förslag om försäljning skrev distriktschefen till Kungl. Järnvägsstyrelsen:
Stugan är belägen invid väg och är obehövlig som bostad för banbevakningspersonalen, enär annan stuga finnes tillgänglig för sträckvakt.

Banvaktstugan innehåller 1 rum och kök samt är liksom uthuset med ladugård i gott skick. Då stugans gavel är belägen endast 6,5 m från spårmitt måste densamma undanflyttas, därest dubbelspår skall utläggas. Å tomten finnes fristående matkällare, sedvanliga land och 10 st delvis nysatta fruktträd. Stugan är f.n. obebodd och det årliga hyresbeloppet plägar utgöra 279 kronor.

Markområdet var ca 850 kvm. I köpekontraktet intogs en klausul om att stugan som delvis kom att ligga på järnvägens mark fick ligga kvar "intill dess något Statens Järnvägars intresse påfordrar densammas bortflyttande, vilket då omedelbart skall utföras av byggnadens ägare".

Nummerskylt kvar 2013.

Kilometertal

120,5x

Nummer

221
219?
1279

Socken

Järlåsa

Kommun

Uppsala

Län

Uppsala

Såld

1932

Ändringsförslag till objektet Kärrbäck

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 3vå9cs