Lämna ändringsförslag

Torebo

Banvaktsstuga, kvar 2007
(Uppsala C)–Uppsala N–Heby–Sala–Avesta/Krylbo

1872 års modell, byggd 1873. Platsen heter Torbo på nutida kartor, e.u. skall det också på namnskylten på stugan ha stått Torbo.

"Distriktschefen har mottagit ett anbud å köp av banvaktstugan nr. 200 å linjen Uppsala N. – Brunna med tillhörande uthus, källare och markområde för ett belopp av 3.000:- kronor.

Beträffande ifrågavarande stuga m.m. får distriktschefen meddela följande. Sedan stugan, på grund av från innevarande år ändrad bevakningsindelning, blivit överflödig för banbevakningen har densamma stått obebodd. Den är uppförd enligt 1872 års modell och innehåller 1 rum och kök samt är liksom uthuset, jämväl inrymmande ladugård, underhållen i ordinärt skick. Tillgång till elektrisk saknas å platsen. En del fruktträd och bärbuskar samt något jordfruktsland finnes, men för övrigt utgöres det c:a 4200 kvm stora markområdet av stenbunden skogsmark. Utfartsväg saknas, vadan köparen måste skaffa sig rätt till sådan å angränsande ägor.

Då det erbjudna priset synes kunna godtagas, får distriktschefen hemställa om bemyndigande, att i enlighet med närslutna förslag till köpeavtal försälja omskrivna banvaktstuga m.m.” (Ur skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen november 1933).

Det begärda bemyndigandet erhölls, stugan såldes till f.d. stationskarlen J.A. Sandahl.

Banvakter

1874 - 1876
Extra banvakt
Johan Bergström, f. 1843-10-22 i Danmark (C), död 1924-04-12 i Mobodarne, Mo (X).
Gift 1) 1867 med Sara Christina Persdotter, f. 1846 i Kristinehamn, död 1895 i Landa station, Segersta (X).
Gift 2) 1897 med Anna Frank, f. 1854 i Segersta (X), död 1924-04-16 i Mobodarne (X).
Inflyttad i november 1874 från Danmark (C).
Utflyttad i augusti 1876 som extra stationskarl till Segersta i Knivsta (B) och därifrån i november 1882 till Vänge (C). Vidare i december 1885 som banvakt till Länninge i Bollnäs, för att åter övergå till stationskarlstjänst där. Från Länninge utflyttad i mars 1892 till Landa station i Segerstad (X).

1876 - 1878
Karl Erik Gustafsson, f. 1847-12-13 i Bälinge (D), död 1925-09-26 i Uppsala.
Gift med Lovisa Larsdotter, f. 1843 i Bälinge (D), död 1900 i banvaktsstugan 1241 i Uppsala Domkyrko.
Inflyttad i maj 1876 från Maria (A).
Utflyttad i augusti 1878 till Uppsala.
Bor 1880 och 1890 i bvst 1241 i Uppsala, 1900 i kv. bvst 1241-1242.

1878 - 1913
Abraham Andersson, f. 1850-04-08 i Backaryd (K), död 1939-04-07 i Uppsala.
Gift 1) 1878 med Emma Charlotta Jansdotter, f. 1858 i Järlåsa (C), död 1944 i Skärplinge, Österlövsta (C).
Äktenskapet upplöst 1888.
Gift 2) 1890 med Anna Fredrika Andersson, f. 1865 i Vänge, död 1937 i Uppsala.
Utflyttad (pensionerad) i maj 1913 till Vänge.

1913 – 1922
Axel Abraham Andersson, f. 1879-12-20 i Börje, son till föregående banvakten här, död 1928-12-17 i banvaktsstugan 195 Skolgatan i Uppsala.
Gift 1910 med Anna Sofia Eriksson, f. 1878 i Börje, död 1956 i Uppsala.
Inflyttad i maj 1913 från Vänge (C).
Utflyttad i oktober 1922 till Uppsala.

1922 - 1932
Oskar Qvennerstedt, f. 1885-10-05 i Vänge-Säby (C), död 1971-12-21 i Brunna, Vänge (C).
Gift 1911 med Agda Maria Norgren, f. 1884 i Degerfors (AC), död 1965 i Brunna, Vänge (C).
Inflyttad i november 1922 från Vänge-Säby (C).
Utflyttad i december 1932 till Vänge-Säby (C).

1942-1943 bebos stugan av f.d. stationskarl Johan August Sandahl med hushållerska. Stod den obebodd 1932-1942?

Kilometertal

75,14

Nummer

200
200
1251

Socken

Börje

Kommun

Uppsala

Län

Uppsala

Byggd

1873

Såld

1934

Ändringsförslag till objektet Torebo

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: c0ggNP