Lämna ändringsförslag

Umeå

Banvaktsstuga, riven 1980
(Umeå)–Holmsund/Storsandskär
571B Umeå, sidan mot Östra Kyrkogatan. Tidpunkten är inte känd. Bilden kommer från Umeå stads gamla bilder genom förmedling av Ann-Mari Bäckman. Foto: Okänd.

571B som anges på spårplan visar att stugan är banmästarbostad, F anger banförmansbostad. Det är oklart hur stugan bebotts av dessa personalkategorier.

Banvakter

Svårigheter föreligger att avgöra var resp. banbevakningspersonal bott. Det är känt att samtliga överbanmästare/förste banmästare/banmästare inte bott i denna stuga hela sin tid i Umeå. Vissa har efter någon tid flyttat till andra fastigheter i Haga, Umeå. Andra har kanske inte alls bott i denna stuga. Det är även möjligt att någon banförman bott här. Att stugan i något sammanhang betecknats 571F kan tyda härpå.

Här nedan förtecknas den banmästarpersonal som noterats i Umeå samt banförmän, förutom de förmän som veterligen bott i järnvägens bostadshus 9A-E vilka liksom banvakter tas upp under Umeå station.

Överbanmästare

1902 - 1903 (- ca 1921)
Hans Fredrik Algot Ringqvist, f. 1857-10-15 i Hedvig Norrköping, död 1940-05-16 i Arken 6, Umeå.
Gift 1886 med Amanda Charlotta Danielsson, f. 1863 i Skänninge, död 1918 i Arken 6, Umeå.
Inflyttad före i november 1902 från Jörn (AC).
Utflyttad, fortfarande som överbanmästare, 1903 till Arken 6 i Umeå, kvar där 1940.
Var kvar i befattningen överbanmästare åtminstone till 1920, troligen 1921.

1921 – ca 1932
August Konrad Fransson, f. 1866-05-30 i Örberga (E), död 1950-09-04 i Härnösand.
Gift 1890 med Kristina Augusta Bergström, f. 1863 i Torp (Y), död här 1937.
Inflyttad i oktober 1921 från Gällivare (BD).
Utflyttad i september 1938 till Gällivare (BD).

1932 – 1940 - ?
Karl Wallén, f. 1878-02-16 i Umeå lfs, död 1964-08-02 i Umeå sfs.
Gift 1910 med Elin Johanna Nilsson, f. 1889 i Umeå sfs, död 1965 i Umeå sfs.
Inflyttad i juli 1932 från Jukkasjärvi (BD).
Kvar 1940.

Förste banmästare

1933 – 1940
Fredrik Sigfrid Lindgren, f. 1887-07-15 i Burträsk (AC), död 1973-02-11 i Umeå sfs.
Gift 1916 med Elin Agnes Teresia Strandberg, f. 1894 i Edefors (BD), död 1981 i Umeå sfs.
Inflyttad i oktober 1933 från Jukkasjärvi (BD).
Kvar 1940, men inte 1941.

Banmästare
1896 - 1915
Per Johan Andersson, f. 1857-09-19 i Stenstorp (R), död 1930-10-18 i Motala.
Gift 2) 1890 med Brita Elisabet Lindholm, f. 1870 i Långsele (Y), död 1923 i Motala.
Inflyttad i oktober 1896 från Långsele (Y).
Utflyttad i april 1915 till Boda (S).

1915 - 1928
Nils Otto Granberg, f. 1880-09-20 i Degerfors (AC), död 1957-10-31 i Långsjö, Vännäs (AC).
Gift 1910 med Jenny Mariette Strandberg, f. 1891 i Trehörningsjö (Y), död 1970 i Vängården, Vännäs (AC).
Inflyttad i december 1915 från Vännäs (AC) som banvaktsförman, från 1919 banmästare.
Utflyttad i augusti 1928 till Skellefteå lfs.

1915 - 1932
Gustaf Oskar Norén, f. 1866-10-26 i Vadsbro (D), död 1933-04-08 i Umeå sfs.
Gift 1) 1891 med Anna Ottolina Andersdotter, f. 1871 i Brunflo (Z), död 1899 i Nordmaling (AC), dödsorsaken ej angiven.
Gift 2) 1900 med Matilda Charlotta f. Norén 1878 i Nordmaling (AC), död 1969 i Kyrkbyn, Undersvik (X).
Inflyttad i maj 1915 från Österås, Ed (Y).
Utflyttad i september 1932 till Arbrå (X).

1929 - 1939
Bernt Anton Ohlsson, f. 1878-08-27 i Åre (Z), död 1952-12-20 i Grubbe, Umeå lfs.
Gift 1904 med Julia Kristina Karlsson, f. 1879 i Näskott (Z), död 1969 i Yttermorjärv, Morjärvs kbfd (BD).
Inflyttad i november 1929 från Morjärvs kbfd, Töre (BD)
Utflyttad i november 1939 till Umeå lfs.

Banförmän

1896 - 1899
August Nilsson, f. 1861-06-21 i Ölme (S), död 1931-01-06 i Motala.
Gift 1885 med Anna Sofia Gustafson, f. 1854 i Gryt (D), död 1936 i Motala.
Inflyttad i oktober 1896 från Ovansjö (X).
Utflyttad i november 1899 till Örnsköldsvik (Y).

1899 - 1906
Per Johan Johansson, f. 1864-04-20 i Torsåker (X), död 1914-12-29 i Ede, Delsbo (X).
Gift 1887 med Anna Greta Jonsdotter, f. 1863 i Torsåker (X), död 1934 i Ede, Delsbo (X).
Inflyttad i oktober 1899 från Vännäs (AC).
Utflyttad i september 1906 till Gällivare (BD).

1906 - 1910
Anders Andersson, f. 1872-08-02 i Degerfors (AC), död 1949-01-24 i Högalid (A).
Gift 1) med Hanna Kristina Larsson, f. 1876 i Umeå lfs, död här 1910.
Gift 2) 1911 med Sofia Persson, f. 1868 i Visseltofta (L), död 1949 i Astridsberg, Södertälje.
Inflyttad i september 1906 från Degerfors (AC).
Utflyttad i oktober 1910 till Bergfors, Jukkasjärvi (BD).

1910 - 1915
Johan Gustaf Lindegren, f. 1872-02-02 i Burträsk (AC), död 1930-12-24 i Nyhem (Z).
Gift 1895 med Eva Matilda Bergström, f. 1876 i Burträsk (AC), död 1946 i Hällnäs, Degerfors (AC).
Inflyttad i november 1910 från Burträsk (AC).
Utflyttad i maj 1915 till Jukkasjärvi (BD).

Kilometertal

888,347

Nummer

571B/571F

Socken

Umeå

Kommun

Umeå

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Umeå

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ptKhrÖ