Lämna ändringsförslag

Umeå

Banvaktsstuga, riven 1980
(Umeå)–Holmsund/Storsandskär
571B Umeå, sidan mot Östra Kyrkogatan. Tidpunkten är inte känd. Bilden kommer från Umeå stads gamla bilder genom förmedling av Ann-Mari Bäckman. Foto: Okänd.
Överbanmästare Karl Wallén. Bilden återgiven i Dagens Nyheter vid hans frånfälle 1964. Foto: Okänd.
Banmästare Gustaf Oskar Norén och hans hustru Matilda (Tilda) på bild från Västerbottens museum "Vbm B 7754" okänt år. Norén var banmästare här mellan 1915 och 1932. Foto: Albin Eriksson.

571B som anges på spårplan visar att stugan är banmästarbostad, F anger banförmansbostad. Det är oklart hur stugan bebotts av dessa personalkategorier.

Banvakter

Svårigheter föreligger att avgöra var resp. banbevakningspersonal bott. Det är känt att samtliga överbanmästare/förste banmästare/banmästare inte bott i denna stuga hela sin tid i Umeå. Vissa har efter någon tid flyttat till andra fastigheter i Haga, Umeå. Andra har kanske inte alls bott i denna stuga. Det är även möjligt att någon banförman bott här. Att stugan i något sammanhang betecknats 571F kan tyda härpå.

Här nedan förtecknas den banmästarpersonal som noterats i Umeå samt banförmän, förutom de förmän som veterligen bott i järnvägens bostadshus 9A-E vilka liksom banvakter tas upp under Umeå station.

Överbanmästare

1902 - 1903 (- ca 1921)
Hans Fredrik Algot Ringqvist, f. 1857-10-15 i Hedvig Norrköping, död 1940-05-16 i Arken 6, Umeå.
Gift 1886 med Amanda Charlotta Danielsson, f. 1863 i Skänninge, död 1918 i Arken 6, Umeå.
Inflyttad före i november 1902 från Jörn (AC).
Utflyttad, fortfarande som överbanmästare, 1903 till Arken 6 i Umeå, kvar där 1940.
Var kvar i befattningen överbanmästare åtminstone till 1920, troligen 1921.

1921 – 1931
August Konrad Fransson, f. 1866-05-30 i Örberga (E), död 1950-09-04 i Härnösand.
Gift 1890 med Kristina Augusta Bergström, f. 1863 i Torp (Y), död här 1937.
Inflyttad i oktober 1921 från Gällivare (BD), där han varit överbanmästare 1907 - 1917 och i Kiruna 1917 - 1921.
Utflyttad i september 1938 till Gällivare (BD).

1932 – 1940 - ?
Karl Wallén, f. 1878-02-16 i Umeå lfs, död 1964-08-02 i Umeå sfs.
Gift 1910 med Elin Johanna Nilsson, f. 1889 i Umeå sfs, död 1965 i Umeå sfs.
Inflyttad i juli 1932 från Jukkasjärvi (BD).
Kvar 1940.

Enligt minnesord i Dagens Nyheter 1964-08-04 deltog Wallén "i unga år vid järnvägsbygget Umeå - Holmsund. Efter en tids tjänstgöring som banvakt genomgick han teknisk skola. Han blev så småningom banmästare i Bastuträsk och sedan överbanmästare i Kiruna. 1934 återkom han till Umeå där han var överbanmästare fram till pensionsåldern Sedan han lämnat tjänsten vid SJ anlitades han bl.a. vid projekteringen för Umeå flygfält, Alviksfältet. En lång följd av år var han ordförande i lasarettsdirektionen samt tillhörde hamndirektionen, hälsovårdsnämnden och arbetslöshetsnämnden, där han också en tid var ordförande. Han var livligt verksam bland folkpensionärerna och inom föreläsningsföreningen Minerva."

Förste banmästare

1933 – 1940
Fredrik Sigfrid Lindgren, f. 1887-07-15 i Burträsk (AC), död 1973-02-11 i Umeå sfs.
Gift 1916 med Elin Agnes Teresia Strandberg, f. 1894 i Edefors (BD), död 1981 i Umeå sfs.
Inflyttad i oktober 1933 från Jukkasjärvi (BD).
Kvar 1940, men inte 1941.

Banmästare
1896 - 1915
Per Johan Andersson, f. 1857-09-19 i Stenstorp (R), död 1930-10-18 i Motala.
Gift 2) 1890 med Brita Elisabet Lindholm, f. 1870 i Långsele (Y), död 1923 i Motala.
Inflyttad i oktober 1896 från Långsele (Y).
Utflyttad i april 1915 till Boda (S).

1915 - 1928
Nils Otto Granberg, f. 1880-09-20 i Degerfors (AC), död 1957-10-31 i Långsjö, Vännäs (AC).
Gift 1910 med Jenny Mariette Strandberg, f. 1891 i Trehörningsjö (Y), död 1970 i Vängården, Vännäs (AC).
Inflyttad i december 1915 från Vännäs (AC) som banvaktsförman, från 1919 banmästare.
Utflyttad i augusti 1928 till Skellefteå lfs.

1915 - 1932
Gustaf Oskar Norén, f. 1866-10-26 i Vadsbro (D), död 1933-04-08 i Umeå sfs.
Gift 1) 1891 med Anna Ottolina Andersdotter, f. 1871 i Brunflo (Z), död 1899 i Nordmaling (AC), dödsorsaken ej angiven.
Gift 2) 1900 med Matilda Charlotta Norén, f. 1878 i Nordmaling (AC), död 1969 i Kyrkbyn, Undersvik (X).
Inflyttad i maj 1915 från Österås, Ed (Y).
Utflyttad i september 1932 till Arbrå (X).

1929 - 1939
Bernt Anton Ohlsson, f. 1878-08-27 i Åre (Z), död 1952-12-20 i Grubbe, Umeå lfs.
Gift 1904 med Julia Kristina Karlsson, f. 1879 i Näskott (Z), död 1969 i Yttermorjärv, Morjärvs kbfd (BD).
Inflyttad i november 1929 från Morjärvs kbfd, Töre (BD)
Utflyttad i november 1939 till Umeå lfs.

Banförmän

1896 - 1899
August Nilsson, f. 1861-06-21 i Ölme (S), död 1931-01-06 i Motala.
Gift 1885 med Anna Sofia Gustafson, f. 1854 i Gryt (D), död 1936 i Motala.
Inflyttad i oktober 1896 från Ovansjö (X).
Utflyttad i november 1899 till Örnsköldsvik (Y).

1899 - 1906
Per Johan Johansson, f. 1864-04-20 i Torsåker (X), död 1914-12-29 i Ede, Delsbo (X).
Gift 1887 med Anna Greta Jonsdotter, f. 1863 i Torsåker (X), död 1934 i Ede, Delsbo (X).
Inflyttad i oktober 1899 från Vännäs (AC).
Utflyttad i september 1906 till Gällivare (BD).

1906 - 1910
Anders Andersson, f. 1872-08-02 i Degerfors (AC), död 1949-01-24 i Högalid (A).
Gift 1) med Hanna Kristina Larsson, f. 1876 i Umeå lfs, död här 1910.
Gift 2) 1911 med Sofia Persson, f. 1868 i Visseltofta (L), död 1949 i Astridsberg, Södertälje.
Inflyttad i september 1906 från Degerfors (AC).
Utflyttad i oktober 1910 till Bergfors, Jukkasjärvi (BD).

1910 - 1915
Johan Gustaf Lindegren, f. 1872-02-02 i Burträsk (AC), död 1930-12-24 i Nyhem (Z).
Gift 1895 med Eva Matilda Bergström, f. 1876 i Burträsk (AC), död 1946 i Hällnäs, Degerfors (AC).
Inflyttad i november 1910 från Burträsk (AC).
Utflyttad i maj 1915 till Jukkasjärvi (BD).

Kilometertal

888,347

Nummer

571B/571F

Socken

Umeå

Kommun

Umeå

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Umeå

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Zos3ÖZ