Lämna ändringsförslag

Uddevalla C (vid Lelångenbanan)

Hållplats utan byggnad, riven
Uddevalla hamn–Färgelanda

Lelångenbanans banvall genomskars av Bohusbanan omkring 400 meter väster om Uddevalla C (SJ-stationen). För resandes bekvämlighet och möjlighet till byte med SJ-tågen anlade ULB en hållplats omedelbart söder om viadukten över järnvägen mot Strömstad och kallade denna Uddevalla SJ. Den öppnades 1908 och blev flitigt utnyttjad av resenärer som inte hade anledning att följa med till Hamnstationen.

1910 uppfördes en mindre väntstuga vid träplattformen öster om spåret.

1956 anslöts ett ingångsspår till SJ Uddevalla C. ULB hållplats flyttades då närmare anslutningsväxeln. Plattformar av trä placerades på båda sidor av spåret och väntkuren flyttades från den östra till den västra sidan. I detta nya läge användes hållplatsen tills banan lades ned 1964.

Ovanstående uppgifter är hämtade ur Forsaeus: Lelångenbanan, Svenska Järnvägsklubben nr 40 1985.

De sista åren utgick alltså ULB-tågen från Uddevalla C, och kördes via det nya anslutningsspåret ut på den gamla linjen vid denna hållplats, där man fick byta körriktning för att komma norrut mot Bäckefors - Bengtsfors V.

På kartan nedan visas de två hållplatslägena, överst den första, underst den senare.

Kilometertal

1,5

Socken

Uddevalla

Kommun

Uddevalla

Län

Västra Götaland
Göteborgs och Bohus

Ändringsförslag till objektet Uddevalla C (vid Lelångenbanan)

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: pbvISG