Lämna ändringsförslag

Grästorp

Banvaktsstuga, riven
Uddevalla H–Öxnered–(Håkantorp)
Grästorp banmästarstuga senast 1914 (kortet är poststämplat då). Det finns många intressanta detaljer att studera, från anslagstavlan nere till vänster till grindarna som i fotoögonblicket är stängda över järnvägen, den minimala grindvaktskuren, stoppbocken av trä (sliprar?) och den ålderdomliga godsvagnen från SJ. Notera också att från den högra änden av det korta staketet finns en gångväg som genar över mot vägövergången och alltså gör det möjligt att komma fram till järnvägsspåret även då grindarna är stängda mot vägen. Även i övrigt saknas grindar att spärra gångbanan med helt. Kanske det fick räcka med att grindvakten höll ordning på fotgängarna. Och så till sist banmästarstugan som här ännu inte är utbyggd. Skylten som sitter på gaveln är oval, en mycket ovanlig form. I förstoring kan man ana att den har en ram av trä och att det i mitten finns en siffra eller bokstav. Troligen är det en 3:a (för 3:e banmästardistriktet) eller ett B (för Banmästare). Foto: Okänd.
Grästorps station, utfarten mot väster omkring 1940. Längst till höger skymtar den gamla banmästarstugan, som uppenbarligen fått en ny uppgift. Visst står det CAFÉ på skylten? Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Grästorps station omkring 1960 med den forna banmästarstugan i centrum. Delförstoring av en bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Stugan finns med på en bangårdsritning från 1923 och anges som "3:e distr. banmästareboställe". Den är då utbyggd med en del i vinkel åt höger.

Banvakter

1871 - 1873
Alfred Sahlin, f. 1839-09-06 i Ånimskog (P), död okänt.
Gift 1866 med Johanna Pettersdotter, f. 1847-04-03 i Levene (R), död okänt.
Inflyttad i september 1871 från Levene (R).
Utflyttad 1873 till Kalmar som överbanmästare. Utflyttad därifrån 1880 till Tofta station vid Varberg - Borås järnväg som stationsinspektor, vidare 1881 till Stockholm där han är registrerad som arbetskarl, 1883 till Björnekulla i Kristianstads län som f.d. stationsinspektor, 1886 till Halmstad som bokhållare och slutligen 1894 emigrerar familjen till Amerika.

Kilometertal

49,460
51,332

Socken

Tengene

Kommun

Grästorp

Län

Västra Götaland
Skaraborg

Ändringsförslag till objektet Grästorp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Hodju0