Lämna ändringsförslag

Stora Levene

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Tumleberg)–(Håkantorp)–(Lidköping)
Stora Levene station okänt år. Detta är den första stationsstugan som på bangårdsritningen från 1920 är betecknad banvaktsstuga. Att den även fungerar som stationsstuga framgår med all tydlighet av bilden. Om uppgiften att namnet före 1915 var Håkantorps anhalt stämmer, måste bilden vara tagen tidigast det året. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Stora Levene station okänt år. Det är tydligt att stationsstugan har sitt ursprung i en banvaktsstuga. Troligen har huset förlängts då dess användning ändrades. Okänt vykort. Foto: Okänd.
Stora Levene station på1960-talet. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Stora Levene station den 9 augusti 1975. Bakom väntkuren skymtar det i mitten av 1950-talet byggda stationshuset. Foto: Per Niklasson.

Enligt Järnvägsdata:
Håll- och lastplats 1915, vid okänd tidpunkt station, hållplats 1991. Fortfarande öppen för persontrafik.

Före 1915 kallad Håkantorps anhalt. Järnvägsdata upptar Håkantorps anhalt och Stora Levene som två separata trafikplatser, vilka låg på samma kilometertal men inte existerade samtidigt. I verkligheten skilde det omkring 120 meter mellan de båda lägena. Först låg hållplatsen på östra sidan av järnvägen strax söder om övergången där landsvägen (nuvarande Storgatan) korsade banan (nedre markeringen på kartan nedan). Därefter flyttades trafikplatsen ett stycke norrut (övre markeringen).

Signaturen Optus skriver 2005 i "Gamla vykort":
"Ursprungligen hette stationen Håkantorps anhalt, då den låg på registerfastigheten Håkantorp. Håkantorps station låg vid järnvägsknuten Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga och Lidköping-Håkantorps Järnvägar, också på fastigheten Håkantorp. Samhället där anhalten ligger fick namnet Stora Levene eftersom huvuddelen låg på grannfastigheten Levene, som också är sockennamn.

Att samhället fått tillägget "stora" beror på att det snarlika Lovene ligger vid samma järnväg.

Byggnaden är flyttad till Skaragatan 6 i Stora Levene, tillbyggd och renoverad flera gånger sedan flytten." Vilken av stationsbyggnaderna avses?

Ett nytt stationshus var under uppförande i maj 1956 och planerades vara färdigställt till den 1 augusti.

Kilometertal

118,435
14,1
2,5

Signatur

Stlv

Socken

Levene

Kommun

Vara

Län

Skaraborg
Västra Götaland

Ändringsförslag till objektet Stora Levene

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: NxheYH