Lämna ändringsförslag

Mellanköpinge hlp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven före 1968
(Trelleborg)–Klagstorp–Skivarp–(Rydsgård)

1890 håll- och lastplats, 1924 enbart lastplats, nedlagd 1949 (uppgifter ur Järnvägsdata).

Enligt en spårplan, reviderad 1913, fanns på järnvägens södra sida och parallell med banan en 13 meter lång plattform och en mycket liten byggnad (cirka 6 x 4,5 meter med en förstuga på ena gaveln) för "biljettförsäljning och väntrum". På flygfoto från 1960-talet syns på samma plats en annan cirka 8 x 11 meter stor byggnad ställd tvärs banan. Vad den haft för funktion är oklart då persontrafiken var borta sedan länge. Byggnaden finns inte kvar (not. 2020).

Ett 374 meter långt spår gick ut sydost direkt från linjen till "järnvägens grustag". Noteringen på spårplanen är överstruken och spåret i verkligheten tydligen borttaget med anteckningen: "Nytt grustag i Skivarp".

Kilometertal

2,118

Signatur

Mlk

Socken

Kyrkoköpinge

Kommun

Trelleborg

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Mellanköpinge hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: öhUu0I