Lämna ändringsförslag

Tranås

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2018
Tranås–Nässjö

Anslutande bandelar

(Linköping)–Mjölby–(Tranås)

Tranås station senast 1913. Den gamla stationsbyggnaden var av den s.k. Boxholmsmodellen och låg på den västra sidan av järnvägen. 
Den revs 1932 och ersattes av en byggnad i funkisstil på den andra sidan järnvägen.  Foto: Okänd.
Tranås station före elektrifieringen (1933). Ett norrgående persontåg har gjort uppehåll och några personer rör sig på den smala plattformen till vänster om tåget. Det står ett antal människor på sidoplattfomen vid stationshuset och troligen väntar på ett tåg norrifrån. Bilden är tagen från den gångbro som fanns över bangården. Då gångbron tjänat ut och ersatts med en gångtunnel under spåren, flyttades den till Mjölby där den tjänstgjorde i många år till omkring år 2000. Vykort från förlag Almquist & Cöster. Foto: Okänd.
Tranås station, ett utsnitt ur bilden ovan. Till vänster om spåren syns banvaktsstugan 125 Tranås och till höger den större banmästarstugan 126B. Foto: Okänd.
Tranås station i mitten av 1930-talet. Stationen blev senare berömd och uppskattad för sina vackra blomsterarangemang längs hela muren mot bangården. Förmodligen var det någon enskild anställd som var speciellt intresserad av att skapa en vacker miljö. När stationen byggdes om och avbemannades på 1990-talet försvann allt som kunde anses som onödig grannlåt. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Tranås station i mitten av 1930-talet. Det nya stationshuset är nu beläget på rätt sida av spåren, mot stadens centrum. Det är en moden funkisbyggnad som fortfarande håller stilen. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Tranås station i mitten av 1930-talet. Stationen har några år tidigare genomgått en grundlig ombyggnad med nytt stationshus och gångtunnlar under spåren i stället för den gamla gångbron. De smala träplattformarna är ersatta av en bred mittplattform med skärmtak. Hela järnvägsmiljön är komplett och tilltalande. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Tranås station Saturday, 7 September 2013, efter att den moderniserats med ett överflöd av betong och galvaniserade rörkonstruktioner. De fina skärmtaken har tagits ned och plattformarna höjts så att det stilrena stationshuset mist sitt dominerande läge. De vackra blomsterarrangemangen genererade inga inkomster och har tagits bort.  Foto: Olle Alm.
Tranås station Monday, 11 June 2018.  Foto: Bengt Gustavsson.

Nytt stationshus klart 1932, det gamla låg på västra sidan av banan medan det nya byggdes på den östra. Året före hade gångbron över bangården flyttats till Mjölby där den kom att tjäna till omkring 2002-2003. En annan uppgift säger att gångbron flyttades 1922-23, men uppgiften får anses mindre sannolik.

Bostadshus 9 D förvärvades i samband med mark för bangårdsutbyggnad. Det var 1936 i mycket bristfälligt skick och såldes för rivning.

Kilometertal

297,509

Signatur

Tns

Socken

Säby

Kommun

Tranås

Län

Jönköping

Ändringsförslag till objektet Tranås

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: oeHfwK