Lämna ändringsförslag

Aneby

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2018
Tranås–Nässjö
Aneby station 1876 - 1878, den äldsta kända bilden härifrån. Till vänster ligger den s.k. stinsvillan, som fortfarande finns kvar och till höger en bekvämlighetsinrättning med ett omgivande plank. Bild från Facebookgruppen Minnen från Aneby.

 Foto: Adolf Emanuel Hjertsäll.
Aneby station 1902. Stationshuset byggdes ursprungligen i en våning, i likhet med övriga stationer på sträckan Tranås - Nässjö, dvs Gripenberg, Frinnaryd, Flisby och Solberga.  Foto: Okänd.
Aneby station den 20 april 1931. Stationshuset har byggts på med ytterligare en våning. Foto: Okänd.
Aneby station 1994. Stationshusets tegelfasad har putsats för många år sedan. Hela bangården har nyligen försvunnit och endast de genomgående spåren finns kvar. En ny hållplats har etablerats med plattformar invid huvudspåren.  Foto: Jöran Johansson.
Aneby station, uthuset fanns kvar på 90-talet. Bild från 1994. Foto: Jöran Johansson.
Aneby station den 5 maj 2013. Sedan stationshuset förlorade sin järnvägsfunktion på 1990-talet har byggnaden använts för annan verksamhet. Vilken det är framgår tydligt av den överstora skylten. Foto: Olle Alm.
Aneby station den 5 maj 2013. "Stinsvillan", dvs bostadshuset för stationsföreståndaren. Foto: Olle Alm.
Aneby station den 5 maj 2013. Det gamla godsmagasinet har gjort sitt och är ganska vanvårdat. Foto: Olle Alm.
Aneby station den 5 maj 2013. Den redan från början klumpiga gångbron försågs för några år sedan med hisstorn och utgör en ganska anskrämlig syn i det småskaliga samhället. Bakom gångbron till vänster syns ett stiligt godsmagasin och mitt emot, till höger om banan, ligger den lilla resecentrumbyggnaden.  Foto: Olle Alm.
Aneby station den 11 juni 2018. Foto: Bengt Gustavsson.
Aneby resecentrum den 11 juni 2018. Foto: Bengt Gustavsson.

Trafikverket har 2011 salubjudit stationshuset.

"Stinsvilla" (hus 9A) kvar 2014 strax söder om stationshuset.

Olle Alm 2013-05-05:
"Maj 2013 är stationshuset skyltat med "Tandläkarstationen" på spårsidan och gatusidan, "Aneby" på gavlarna. Ett magasin i slitet skick ligger kvar väster om den f.d. bangården. En hållplats* av modernt slag ligger strax norr om stationshuset. Stinsvillan har även uthus och jordkällare kvar. (Besök 5 maj 2013)."

*) Kallades Resecentrum vid tillkomsten i mitten av 1990-talet. Är den anspråksfulla benämningen kvar?/JJ.

Kilometertal

326,023

Signatur

Any

Socken

Bredestad

Kommun

Aneby

Län

Jönköping

Ändringsförslag till objektet Aneby

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: tNSåBF