Lämna ändringsförslag

Gamlarp

Banvaktsstuga, riven 2010
Tranås–Nässjö
161 Gamlarp 1997. Alla banvaktsstugor är inte röda, men den här var det från början. Foto: Jöran Johansson.
161 Gamlarp 1997. Foto: Jöran Johansson.

Modell 1872 höger, ett rum och kök. Tillbyggd åt höger och med bevarat skiffertak (not. 2008). Gulmålad.

Rivning fullbordad 2010-05-04.

Distriktschefen (III D) skrivelse 1935-05-18 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktsstugan 161 Gamlarp med tomt å linjen Solberga - Nässjö.

Gustaf Hejdenberg i Nässjö har hit insänt anbud å inköp av ovan angivna banvaktsstuga med tillhörande uthusbyggnader jämte tomtområde om cirka 2040 kvm till ett pris av 3300 kronor.

Banvaktsstugan är av 1872 års modell och innehåller 1 r.o.k. Till stugan höra uthus, inrymmande kostall, foder-, ved-, visthus- och materialbod, samt fristående källare och tvättstuga.

Stugan har stått obebodd sedan den 1 november 1934, enär den siste hyresgästens son där legat sjuk i lungtuberkulos. Järnvägsläkaren anser, att stugan icke bör uthyras förrän densamma genomgått fullständig reparation, för vilka kostnaderna beräknas uppgå till omkring 700 kronor. Härtill kommer kostnad för för ny brunn 300 kronor. Under den tid, stugan senast varit uthyrd, har erhållits ett årligt hyresbelopp av 294 kronor. Beträffande tomten till stugan ligger densamma delvis lågt och sankt.

Då berörda byggnader och område icke äro och ej heller kunna beräknas bliva för något statens järnvägars ändamål erforderliga samt jag finner det erbjudna priset antagbart, får jag härmed hemställa om bemyndigande att få med förenämnda Hejdenberg träffa avtal om försäljningen på i närslutna förslag angivna villkor, vilka av Hejdenberg preliminärt godkänts.

Av riksdagen år 1928 medgiven försäljning av 12 st. inom distriktet obehövliga banvaktsstugor med tillhörande markområden / ... / äro 5 st. förut försålda ..."

Banvakter

1875
Adolf Fredrik Carlsson, f. 1844-02-07 i Brandstorp (R).
Gift med Hedvig Maria Ronge, f. 1844 i Brandstorp (R).
Inflyttad i januari 1875 från Sandhem (R).
Utflyttad i september 1875 till Rogberga(F).

1875 - 1876
Johannes Andersson, f. 1829-03-03 i Undenäs (R).
Gift med Maria Andersson, f. 1827 i Lyrestad (R).
Inflyttad 1875 från banvaktsstugan 309 Runneryd.
Utflyttad i september 1876 till Sventorp (R).

1878 - 1918
Jonas Pettersson, f. 1855-06-21 i Virestad (G).
Gift med Lydia Magdalena Lagerstedt, f. 1853 i Nässjö.
Inflyttad i november 1878 från Virestad (G).
Utflyttad i november 1918 till egen fastigheten Nyäng i Nässjö.

1919 - 1924 - ?
Klas Emil Johannisson Törn, f. 1869-09-10 i Norra Sandsjö (F).
Gift 1906 med 1) Anna Matilda Hägg, f. 1875 i Bringetofta (F), död här 1919-09-09.
Gift 1921 med 2) Ester Maria Johansson, f. 1895 i Ölmstad (F).
Inflyttad i juli 1919 från Nässjö stad.
Kvar 1924.

Kilometertal

346,685

Nummer

161
306
1023?

Socken

Nässjö

Kommun

Nässjö

Län

Jönköping

Såld

1935

Ändringsförslag till objektet Gamlarp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÖGQBFE