Lämna ändringsförslag

Flisby

Banvaktsstuga, riven 1938, se anm–1954
Tranås–Nässjö
151 Flisby på ritning bifogad försäljningsärendet 1938. Från Riksarkivet. Foto: Jöran Johansson.

1 rum och kök, modell 1872 höger.

I februari 1938 tillskrev distriktschefen (III distriktet) Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Banvaktsstugan 151 i Flisby, vilken icke är eller beräknas framdeles bliva behövlig för något Statens järnvägars ändamål, befinner sig i synnerligen bristfälligt skick. Det är icke ekonomiskt att sätta stugan i stånd, och synes det ej heller vara önskvärt att hava den kvar. enär den skymmer sikten mot järnvägen från intilliggande plankorsning.

I anledning härav får distriktschefen hemställa om medgivande, att för rivning och bortflyttning försälja stugan med tillhörande uthusbyggnader.

Stugan, vars läge utvisas å närslutna ritning, är av 1872 års modell samt är till den 1 instundande april uthyrd till privatperson."

Bemyndigande att sälja stugan med tillhörande uthus och källare för rivning och bortflyttning lämnades omedelbart.

Banvakter

1874 - 1906
Anders Johan Andersson, f. 1846-01-27 i Nydala (F), död 1906-01-23 i Palmelund under Naskarp i Flisby.
Gift 1877 med Augusta Katarina Karlsdotter, f. 1849 i Nässjö, död 1934 i Palmelund under Naskarp i Flisby.
Inflyttad i november 1874 från Nydala (F), hustrun i maj 1877 från Nässjö.
Utflyttad i januari 1906 som f.d. banvakt till den egna fastigheten Palmelund under Naskarp i Flisby.

Kilometertal

331,617

Nummer

151

Socken

Flisby

Kommun

Nässjö

Län

Jönköping

Ändringsförslag till objektet Flisby

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 8AnnåÄ