Lämna ändringsförslag

Ljungaverk hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven före 1997
(Torpshammar)–Johannisberg–(Ånge)
Ljungaverk hållplats på 1940-talet. Vykort från Pressbyrån. Foto: Okänd.

1930 - 1991. Till 1943 benämnd Österhångsta.

Framställning gjordes 1937 till Kungl. Järnvägsstyrelsen om att plattformen måtte förlängas och att den öppna väntkuren skulle varmbonas och förses med uppvärmning. Styrelsen beslöt att förlänga plattformen men avslog begäran om uppvärmning med hänvisning till att det skulle framkalla motsvarande framställningar från många andra håll. Däremot skulle den stora öppningen i väggen mot banan minskas och förses med dörr.

Inom några år kom dock en ny och mer generöst tilltagen hållplatsbyggnad att uppföras. Troligen skedde det i samband med att hållplatsen 1943 bytte namn till Ljungaverk. Det namnet hade ditintills tillhört en trafikplats vid sidobanan från Johannisberg till Ljungaverks kemiska fabriker. Den fick byta namn till Ljungaverks lastplats.

Från 1991 är hållplatsen enligt Järnvägsdata flyttad några hundra meter österut, till km 507,3.

Kilometertal

506,865

Signatur

Ljv

Socken

Torp

Kommun

Ånge

Län

Västernorrland

Ändringsförslag till objektet Ljungaverk hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: wÖ0gkU