Lämna ändringsförslag

Mejeriet

Banvaktsstuga, kvar 2022
(Torpshammar)–Johannisberg–(Ånge)
344 Mejeriet ur en förarplatsfilm 2018. Foto: Okänd.

Johannisbergstugan enligt annan uppgift, eller enbart Johannisberg.

Ett rum och kök, 19 + 15 kvm, byggd 1876 av timmer. Tomtareal cirka 1250 kvm.

Ur distriktschefens (IV distriktet) skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen 1935-10-30:

Ang. försäljning av banvaktstugan 344, Johannisberg.

Jämlikt Kungl. Maj:ts brev den 24 maj 1928, dnr Bbr 792/27, angående försäljning av för statens järnvägar obehövliga banvaktstugor, får jag härmed inkomma med förslag till köpeavtal, upprättat med tillämpning av från herr J.E. Boström, Johannisberg, ingivet anbud å kronor 3000:-.

Stugan varken är eller anses bliva erforderlig för statens järnvägar, i det att å samma bevakningssträcka finnas ytterligare tvenne stugor.

Underhållet är mycket eftersatt, och skulle det draga avsevärda kostnader att få stugan i nivå med statens järnvägars bostadsstandard. För närvarande betalar anbudsgivaren en årlig hyra av 216:- kronor.

Med anledning härav får jag tillstyrka försäljningen och hemställa om bemyndigande att utväxla köpeavtal.

Begärt bemyndigande lämnades omedelbart.

Kilometertal

504,045

Nummer

344
258

Socken

Borgsjö

Kommun

Ånge

Län

Västernorrland

Ändringsförslag till objektet Mejeriet

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: RPfNCH