Lämna ändringsförslag

Stora Köpinge hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven före 2008
(Tomelilla)–Köpingebro–Ystad
Stora Köpinge hållplats i november 1957. Bilden tagen av SJ för att dokumentera säkerhetsanläggningen och siktförhållandena vid vägövergången. Det finns fällbommar som genom linledning manövreras från annan plats (kanske Köpingebro station, men det är bortåt två kilometer dit vilket verkar i mesta laget för mekanisk överföring). En påstigningstavla står strax bortom väntkuren. Foto: Okänd.
Stora Köpinge hållplats 1972. Fällbommarna har ersatts av ljud- och ljussignaler. Foto: Sven Ove Lundberg.
Stora Köpinge hållplats i juli 1983. Påstigningssignalen har flyttats till denna sidan om väntkuren. Underhållet av järnvägen och väntkuren är lågprioriterat. Foto: Sven Olof Muhr.
Stora Köpinge hållplats den 27 maj 1997. Makadam har ersatt gruset i spåret, men fortfarande är det skarvad räls. Om ett antal år ska banan rustas upp och till och med elektrifieras. Foto: Sven Olof Muhr.

Hållplats öppnad 1933 och nedlagd 2003.

Byggnader: Hållplatskuren från 1930-talet revs på 1980-talet och ersattes med en modern variant som numera också den är riven.

Kilometertal

66,1

Signatur

Söe

Socken

Stora Köpinge

Kommun

Ystad

Län

Skåne

Ändringsförslag till objektet Stora Köpinge hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Z1ymåg