Lämna ändringsförslag

Ängelsberg

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2024
(Tillberga)–Ramnäs–Ängelsberg

Anslutande bandelar

(Ängelsberg)–Snyten–Norberg–Kärrgruvan
(Ängelsberg)–Fagersta/Västanfors–(Ludvika)

Ängelsberg station, gamla stationshuset troligen på 2000-talet. Bilden hämtad från Wikipedia. Foto: Bengt Oberger.
Ängelsberg station, gamla stationshuset den 31 juli 2017. Foto: Olle Thåström.
Ängelsberg station i maj 1969, en utomordentligt vacker byggnad. Bilden är tagen av personal vid Örebro Banregion och finns numera i Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Ängelsberg station 1976. Det vackra stationshuset med det fina läget invid sjön Åmänningen tillsammans med flera bevarade järnvägsbyggnader, bland annat ett välbevarat lokstall, bildar en stationsmiljö som torde sakna motstycke i hela landet. Foto: Okänd.
Ängelsberg station den 23 september 2015, det fina lokstallet, byggt 1900, ligger kvar med sin 15 meters vändskiva. Foto: Ulf Elthammar.
Ängelsberg station den 23 september 2015. Lokstallet och det vidbyggda vattentornet har försetts med en tillbyggnad i något enklare utförande. Foto: Ulf Elthammar.

Stationshuset uppfördes 1900 efter ritningar av arkitekten Erik Lallerstedt. Det tidigare stationshuset från 1876 flyttades ca 200 m norrut och blev personalbostad.

Stationshuset såldes 2001 till Fagersta kommun. Det inrymmer numera ett bibliotek (not. 2008) och en liten turistbyrå. Senare kom byggnaden i händerna på en oseriös ägare som självsvåldigt lät förstöra betydande delar av inredningen. Exteriören är dock i stort sett intakt.

I ett beslut från 2014 skriver länsstyrelsen i Västmanlands län:
"Länsstyrelsen har fattat beslut om att inte byggnadsminnesförklara Ängelsbergs stationshus. På grund av att interiörerna inte längre är bevarade i den före detta stationsbyggnaden har byggnaden inte ett sådant högt kulturhistoriskt värde att den uppfyller de kriterier som krävs för en byggnadsminnesförklaring.

Byggnaden har dock höga kulturhistoriska värden exteriört och den är en viktig del av bebyggelsekaraktären i Ängelsbergs stationssamhälle. Länsstyrelsen bedömer därför att byggnadens exteriör även fortsättningsvis bör vara skyddad genom detaljplanebestämmelser.
/.../
Efter att byggnaden tagits ur bruk som järnvägsstation har den bland annat använts för kontor, bibliotek, butik och kaféverksamhet.

Stationen omfattas av en detaljplan från 2002. Detaljplanen anger att stationshuset och uthusbyggnaden inom planområdet har särskilt höga kulturhistoriska värden. Enligt detaljplanen får byggnaderna inte rivas eller förvanskas.

Den tidigare fastighetsägaren har utan tillstånd rivit stora delar av stationshusets interiör.

Sedan juni 2014 har stationshuset en ny ägare som har påbörjat arbetet med att renovera byggnaden, bland annat återställs skiffertaket med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen.

Kilometertal

150,925
0

Signatur

Äbg

Socken

Västervåla

Kommun

Fagersta

Län

Västmanland

Byggd

1900-1901

Såld

2001

Ändringsförslag till objektet Ängelsberg

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÄJkOal