Lämna ändringsförslag

Järvsta

Banvaktsstuga, riven tidigast 1954–1960, se anm.
(Tierp)–Orrskog–(Gävle)
UGJ 32 Järvsta troligen 1919-1920.
Banvakten är Johan Leo Åberg. Hans hustru Anna Maria Björklund sitter på soffan med dottern Maria Elisabet (1913-1971), de övriga barnen är fr. v. Signe (1903-1984), Leon (1907-1952) och Edvin (1901-1979). Bilden är ett bidrag från Birgitta Jonsson, vars make är barnbarnsbarn till banvaktsparet Åberg. Foto: Okänd.
UGJ 32 Järvsta 1925. Banvakten Johan Leo Åberg, hans hustru Anna Maria, deras son Edvin och dotter Elin (Ella). Anna Maria håller Elins dotter Britta i famnen. Bilden är ett bidrag från Birgitta Jonsson, vars make är barnbarnsbarn till banvaktsparet Åberg.

 
 Foto: Okänd.

Av UGJ:s standardmodell om ett rum och kök.

Stugan finns kvar på ekonomiska kartan 1954, men förefaller borta på kartbild.se omkring 1960.

Järnvägen förbi stugan är uppriven och ersatt av en nybyggd dubbelspårig sträcka.

Banvakter

1896 - 1906
Lars Magnus Andersson, f. 1859-10-03 i Trässberg (R), död 1918-03-20 i Gävle Heliga Trefaldighet.
Gift 1889 med Maria Helena Andersson, f. 1861 i Tierp (C), död 1945 i Gävle Heliga Trefaldighet.
Inflyttad i november 1896 från Älvkarleby (C).
Utflyttad i september 1906 till Söderfors (C).

1906 - 1909
Anders Gustaf Andersson, f. 1865-03-02 i Tensta (C), död 1928-02-12 i Oslättfors, Hille (X).
Gift 1893 med Ester Dorotea Eriksson, f. 1872 i Hagby (C), död 1947 i Åbyggeby 5:25, Hille (X).
Inflyttat i september 1906 från Älvkarleby (C).
Utflyttad i juli 1909 till Hille (X).

1909 - 1933
Johan Leo Åberg, f. 1872-07-28 i Hille (X), död 1951-05-31 i Järvsta 4:141.
Gift 1898 med Anna Maria Björklund, f. 1873 i Åmot (X), död 1943 i Järvsta 4:141.
Inflyttad i april 1909 från Älvkarleby (C).
Pension 1933.

1933 – 1950 - ?
Manfred Bernhard Lingvall, f. 1895-04-25 i Hille (X), död 1979-01-24 i Gävle.
Gift 1925 med Anna Betty Westring, f. 1883 i Ockelbo (X), död 1958 i Gävle Staffan.
Inflyttad i december 1933 från Staffan, Gävle.
Kvar 1950.

Kilometertal

111,196

Nummer

662
32

Socken

Valbo

Kommun

Gävle

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Järvsta

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 9G9öHh