Lämna ändringsförslag

Knaperåsen

Banvaktsstuga, riven cirka 1968
(Tierp)–Orrskog–(Gävle)
Knaperåsen, banvaktsstuga nr 30 vid Uppsala-Gävle järnvägar, senare nr 660 vid SJ. Bilden hämtad ur UGJ 50-årsskrift och är alltså tagen senast 1924. Foto: Okänd.
660 Knaperåsen på 1950-talet. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
660 Knaperåsen på 1950-talet. Bild från Digitalt museum. Foto: Okänd.

1 rum och kök, tomt ca 1700 kvm.

1936 föreslagen till försäljning med tomt:
"I banvaktstugan n:r 660 Knaperåsen å linjen Furuvik-Gävle boende f.d. banvakten E.A. Wilhelmsson har begärt att för ett belopp av 2.000 kronor få förvärva stugan med tillhörande uthus och markområde.

Stugan är av gammal typ med murad bakugn i köket. Sedan statens järnvägar övertogo denna bandel, har stugan varit uthyrd mot en nedsatt hyra av 120 kronor per år utan underhållsskyldighet för statens järnvägar, och det uppgives, att stugan icke varit reparerad de senaste femton åren. För att stugan skulle bliva likvärdig med övriga banvaktstugor å denna linje, skulle en fullständig reparation och delvis ombyggnad vara nödvändig för vilket kostnaderna belöpa sig till c:a 1.400:- kronor.

Till stugan hör en ladugård samt en källare, vilken senare dock är belägen på motsatt sida av järnvägn och bör av köparen bortflyttas.

F.d. banvakt Wilhelmsson, som varit anställd vid Uppsala-Gävle järnväg, har i över 40 år bebott stugan ifråga, och har han härunder nedlagt mycket arbete å tomten.

Med hänsyn till det skick vari stugan befinner sig, anser distriktschefen det erbjudna priset antagbart, och då stugan efter statens övertagande av bansträckan ifråga icke varit eller kan beräknas för framtiden bliva behövlig för banbevakningen, får distriktschefen anhålla om bemyndigande att träffa avtal om försäljning ...".

Köpeskillingen bestämdes till erbjudna 2000 kr.

Stugan köptes på 1960-talet av artisten "Rock-Olga" (Birgit Jacobsson). Hon bodde här från 1962 till dess stugan brann ned sex år senare (uppgifter från Arbetarbladet).

Banvakter

Troligen 1879 - 1881
Jonas Petter Andersson, f. 1848-07-24 i Svenarum (F), död 1928-05-31 i Kommunhemmet, Valbo.
Gift 1873 med Anna Maria Vestlund, f. 1844 i Gävle, död 1913 i Ytterharnäs, Valbo.
Inflyttad i juni 1876 från Söderfors (C), men först okänd tid i Järvsta rote, troligen hit 1879
Utflyttad troligen 1881 till Ytterharnäs, Valbo som f.d. banvakt, blir utlastare och gårdsägare i Ytterharnäs, Valbo.

1882 - 1890
Karl August Vestergren, f. 1848-08-14 i Västland (C), död 1925-05-16 i Järvsta, Valbo.
Gift 1882 med Karolina Blank, f. 1851 i Västland (C), död 1916 i Järvsta, Valbo.
Inflyttad i maj 1882 från Tegelsmora (C),
Utflyttad 1890 till Järvsta i Valbo.
Lämnar banvaktslivet före 1900 och blir dagkarl.

1893 - 1896
Johan Fredrik Hällman, f. 1862-05-22 i Valbo, död 1949-10-24 i Årby, Vattholma (C).
Gift 1888 med Anna Lovisa Hedström, f. 1864 i Ockelbo (X), död 1961 i Lena kyrkovall, Vattholma (C).
Inflyttad i december 1893 från Gävle.
Utflyttad 1896 till banvaktsstugan Björsjö, Valbo.

1897 – ca 1930
Erik August Vilhelmsson, f. 1866-03-26 i Husby (W), död här 1961-10-14.
Gift 1893 med Tekla Margreta Vestberg, f. 1871 i Gävle, död här 1938.
Inflyttad i mars 1897 från Älvkarleby (C).
Hade minst elva barn och en fosterdotter.
Friköpte banvaktsstugan 1936. Då hade han hyrt stugan några år som pensionär.

Kilometertal

104,36

Nummer

660
30

Socken

Valbo

Kommun

Gävle

Län

Gävleborg

Byggd

Omkring 1875

Ändringsförslag till objektet Knaperåsen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÄGQNGR