Lämna ändringsförslag

Knaperåsen

Banvaktsstuga, riven cirka 1968
(Tierp)–Orrskog–(Gävle)
Knaperåsen, banvaktsstuga nr 30 vid Uppsala-Gävle järnvägar, senare nr 660 vid SJ. Bilden hämtad ur UGJ 50-årsskrift och är alltså tagen senast 1924. Foto: Okänd.
660 Knaperåsen på 1950-talet. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

1 rum och kök, tomt ca 1700 kvm.

1936 föreslagen till försäljning med tomt:
"I banvaktstugan n:r 660 Knaperåsen å linjen Furuvik-Gävle boende f.d. banvakten E.A. Wilhelmsson har begärt att för ett belopp av 2.000 kronor få förvärva stugan med tillhörande uthus och markområde.

Stugan är av gammal typ med murad bakugn i köket. Sedan statens järnvägar övertogo denna bandel, har stugan varit uthyrd mot en nedsatt hyra av 120 kronor per år utan underhållsskyldighet för statens järnvägar, och det uppgives, att stugan icke varit reparerad de senaste femton åren. För att stugan skulle bliva likvärdig med övriga banvaktstugor å denna linje, skulle en fullständig reparation och delvis ombyggnad vara nödvändig för vilket kostnaderna belöpa sig till c:a 1.400:- kronor.

Till stugan hör en ladugård samt en källare, vilken senare dock är belägen på motsatt sida av järnvägn och bör av köparen bortflyttas.

F.d. banvakt Wilhelmsson, som varit anställd vid Uppsala-Gävle järnväg, har i över 40 år bebott stugan ifråga, och har han härunder nedlagt mycket arbete å tomten.

Med hänsyn till det skick vari stugan befinner sig, anser distriktschefen det erbjudna priset antagbart, och då stugan efter statens övertagande av bansträckan ifråga icke varit eller kan beräknas för framtiden bliva behövlig för banbevakningen, får distriktschefen anhålla om bemyndigande att träffa avtal om försäljning ...".

Köpeskillingen bestämdes till erbjudna 2000 kr.

Stugan köptes på 1960-talet av artisten "Rock-Olga" (Birgit Jacobsson). Hon bodde här från 1962 till dess stugan brann ned sex år senare (uppgifter från Arbetarbladet).

Kilometertal

104,36

Nummer

660
30

Socken

Valbo

Kommun

Gävle

Län

Gävleborg

Byggd

Omkring 1875

Ändringsförslag till objektet Knaperåsen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: äROAQt