Lämna ändringsförslag

Nionberg

Banvaktsstuga, kvar 2018 se nedan
(Tierp)–Orrskog–(Gävle)

Enligt hitta.se flygbilder finns stugan kvar (not. 2018).

Distriktschefen (I distriktet) i skrivelse 1937-05-10 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktstugan n:r 650.

Distriktschefen har mottagit en del anbud å köp av den för banbevakningen obehövliga banvaktsstugan n:r 650 Nionberg å linjen Orrskog - Mehedeby jämte tillhörande uthus och markområde.

Stugan är av å linjen Uppsala C.-Gävle C. vanlig typ, inrymmande 1 rum och kök, i vilket senare finnes en stor murad bakugn. När linjen ifråga övergick till statens järnvägar, var stugan uthyrd till en f.d. banarbetare mot en årshyra av 120 kronor och med skyldighet för hyresgästen att själv bekosta det inre underhållet; på sådana villkor är stugan fortfarande uthyrd. Å markområdet finnes även en fristående källare och ett uthus, ej inrymmande ladugård.

Byggnaderna hava icke reparerats på många år, vadan desamma äro i dåligt skick. Brunn finnes icke å tomten, utan måste vatten hämtas från annan plats.

Distriktschefen anhåller om bemyndigande att sälja ifrågavarande banvaktstuga m.m. till det högst erbjudna beloppet eller 2.510 kronor och för övrigt i enlighet med här närslutet förslag till köpeavtal"

Det begärda bemyndigandet erhölls och stugan med 2810 kvm mark såldes till arrendator Gustav Jansson i Norrängen, Orrskog för 2510 kr.

Nummer

650
-

Socken

Söderfors

Kommun

Tierp

Län

Uppsala

Ändringsförslag till objektet Nionberg

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Rrö0f9