Lämna ändringsförslag

Gubbo

Banvaktsstuga, kvar 2023
(Tierp)–Orrskog–(Gävle)

1 rok.

Ur skrivelse från distriktschefen (I distriktet) till Kungl. Järnvägsstyrelsen 1936-11-18:

"Ang. försäljning av banvaktstugan n:r 648.

Distriktschefen har mottagit anbud å köp av banvaktstugan n:r 648 å linjen Tierp-Orrskog jämte tillhörande uthus och markområde för ett belopp av 2.000 kronor.

Stugan är av å denna bandel vanlig typ och inrymmer 1 rum och kök, i vilket senare finnes en stor murad bakugn. Under de senare åren har stugan varit uthyrd till privatpersoner mot en årshyra av 156 kronor och med inre underhållsskyldighet för hyresgästen. Från den 1 nästlidna oktober är den emellertid outhyrd. Å markområdet finnes en fristående källare och ett uthus, även inrymmande ladugård. Byggnaderna hava på många år icke undergått några reparationer. Utfartsväg saknas.

Med hänsyn till det skick, vari byggnaderna befinna sig, anser distriktschefen det erbjudna beloppet antagbart, och anhåller om bemyndigande att träffa avtal om försäljning av byggnader och markområde i enlighet med här närslutet förslag till sådant avtal."

Bemyndigande att sälja stugan med mark erhölls och den såldes till L.P Karlsson för 2000 kr.

Kilometertal

65,72

Nummer

648
19

Socken

Tierp

Kommun

Tierp

Län

Uppsala

Såld

1936

Ändringsförslag till objektet Gubbo

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: tzyHxD