Lämna ändringsförslag

Tidaholm

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2020
Tidaholm–(Vartofta)–(Åsarp)

Anslutande bandelar

(Svensbro)–(Tidaholm)

Tidaholm station 1977. Foto: Stig Johansson.
Tidaholm station den 19 juli 2014. Foto: Olle Alm.
Tidaholm station den 19 juli 2014. Foto: Olle Alm.

Text på en skylt vid det nuvarande stationshuset: "Ett stationshus uppfördes ursprungligen 1876 när smalspårsbanan Svensbro-Ekedalen förlängdes till Tidaholm. När normalspårsbanan Vartofta-Tidaholm byggdes 1906 anslöts den till den befintliga stationen. Nuvarande stationshus uppfördes 1924. Linjen Svensbro lades ner 1956. Persontrafiken mot Vartofta lades ner 1970. 1989 lades godstrafiken om till vägtransport."

Det första stationshuset som ägdes av HSJ (Hjo- Stenstorps järnväg) avsågs byggas om då banan till Vartofta anslöts, men man kunde inte komma överens med TJ (Tidaholms järnväg) om finansieringen utan rustade upp det gamla. Tiotalet år senare byggdes emellertid ett nytt stationshus, det som fortfarande står kvar. HSJ:s gamla flyttades till annan plats i staden.

Olle Alm 2014-07-27:
"Dagens stationshus i 1 1/2 plan är klätt med träpanel och målat i ljusgrått. Gavlarna är valmade och båda långsidorna är försedda med takkupa. Taxi använder husets norra sida (smalspårssidan) och den södra sidan (normalspårssidan) inrymmer Turistinformation. Sannolikt innehåller huset också en bostadslägenhet. Stationsnamnsskylt finns på den östra gaveln. Perrongkant finns kvar på sydsidan. Ett långt godsmagasin i bra skick finns kvar i bangårdsområdets södra del."

2020 noteras att turistbyrån inte längre finns i huset.

Banvakter

1921 - 1942
Banmästare
Edvard Vilhelm Möller, f. 1883-11-01 i Rya (L), död här 1942-05-09.
Gift 1912 med Emma Berglund, f. 1880 i Hjulsjö (T), död 1948 i Tidaholm.
Inflyttad i april 1921 från Skänninge.

Kilometertal

23,9
15,751
25

Signatur

Td

Socken

Tidaholm

Kommun

Tidaholm

Län

Västra Götaland
Skaraborg

Ändringsförslag till objektet Tidaholm

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: nYTVwt