Lämna ändringsförslag

Lomma kyrka hp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
Teckomatorp–Kävlinge–Flädie–(Arlöv)
Lomma kyrka hållplats omkring 1957. Hållplatsens plattform ligger till vänster om spåret. Byggnaden till höger kan inte ha med hållplatsen att göra. Dels verkar inte marken omkring byggnaden vara iordningställd för allmänt begagnande, dels kan det knappast tänkas att förlägga en väntrumsbyggnad och den enda plattformen på olika sidor om spåret. Bilden - från Järnvägsmuseet - har till syfte att visa siktförhållandena i vägövergången. Foto: Okänd.

Kilometertal

287,748

Signatur

Lmk

Socken

Lomma

Kommun

Lomma

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Lomma kyrka hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: jxKE02