Lämna ändringsförslag

Stävie

Banvaktsstuga, riven 1937, se anm–1968
Teckomatorp–Kävlinge–Flädie–(Arlöv)
351 Stävie i bakgrunden i februari 1928. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
351 Stävie, delförstoring från ovanstående bild. Foto: Okänd.

Ur distriktschefens (III distriktet) skrivelse 1937-07-10 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Banvaktstugan nr 351, Stävie, skymmer i hög grad sikten från den intilliggande allmänna vägen varjämte den på grund av läget förorsakar snöanhopningar i spåret. Stugan är uppförd år 1898 av tegel och innehåller en lägenhet om 1 r.o.k. som är tilldelad vederbörande sträckvakt. Annan lägenhet kan tilldelas denne i närliggande boställshus nr 9.

(Så följer ett stycke ang. rivning av hus 9 A och 9 C i Kävlinge)

Med hänsyn till ovanstående hemställes om Järnvägsstyrelsens medgivande för rivning av byggnaderna så snart lägenhetsinnehavarna kunna erhålla andra bostäder.

Medgivande att riva stugan erhölls.

Kilometertal

279,867

Nummer

351

Socken

Stävie

Kommun

Kävlinge

Län

Skåne

Ändringsförslag till objektet Stävie

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: o9GtPr