Tågsjöberg–Hoting

Bandel 80, SJ-distrikt V

Län

Jämtland
Västernorrland

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Statlig

Öppnad

1921-1925

Anmärkningar

Utöver den kombinerade banvakts- och banmästarstugan i Backe byggdes inga särskilda banvaktstugor – banvakterna var normalt bosatta i stationshusen.