Lämna ändringsförslag

Skräcklan omformarstation

Övrigt objekt, kvar 2013
Sunnanå–(Mellerud)–Dals Rostock–Bäckefors

Omformarstationen ligger söder om linjen. Förbindelsespåret har infart från öster. Efter tillkomsten av "Erikstadssvängen" 1995 mellan Skälebol vid f.d. BJ och Dals Rostock blev den gamla "kurvan" söder om Melleruds station obehövlig. Spåret ligger dock kvar fram till omformarstationen. Fortsättningen mot Dals Rostock är ombyggd till gång- och cykelväg.

En ny omformarstation har byggts vid Skälebol och delvis tagits i bruk i mars 2013. Då den blivit klar i sin helhet kommer Skräcklan att läggas ned och spåret dit att rivas.

Koordinaterna avser förgreningsväxelns läge i linjen.

Kilometertal

2,61

Socken

Holm

Kommun

Mellerud

Län

Älvsborg
Västra Götaland

Ändringsförslag till objektet Skräcklan omformarstation

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: IÄ99öe