Lämna ändringsförslag

Vattjom

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 2006
Sundsvall–Vattjom–Torpshammar
Vattjom station på en 1970-talsbild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.

Det ursprungliga stationshuset nedbrann 1878. Det nya stationshuset rivet september 2006.

Om branden 1878 skriver tidningen Göteborgs Weckoblad den 15 augusti d.å.:
"Den 6 d:s utbröt vådeld vid Vattjoms station å Sundsvall-Torpshammarjernvägen. Det från Nedansjö kommande timmertåget n:o 4 passerade Vattjom kl. 2.27, och kort derefter varsnades eld i uthusbyggnaderns, hvarifrån den hastigt spred sig till stationshuset, så att samtliga byggnaderna inom få ögonblick stodo i ljusan låga, och vid 4-tiden voro de fullkomligt nedbrunna. Stationsföreståndaren Fritz Hay förlorade all sin lösegendom, hvilken ej var brandförsäkrad. Stationshuset var assureradt i Skandia för 15.000 kr. Elden anses hava uppkommit genom gnistor från lokomotivet."

I Bantekniska byråns arkiv finns ett ärende från 1886 om flyttning från Håsjö dels av ett betjäningshus för att inredas till bostad för banmästaren, dels av ett f.d. förrådskontor för inredning till bostad för stationskarlar.

Kilometertal

561,194

Signatur

Vm

Socken

Tuna

Kommun

Sundsvall

Län

Västernorrland

Ändringsförslag till objektet Vattjom

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: FÅaQra