Lämna ändringsförslag

Överede hp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven före 1997
Sundsvall–Vattjom–Torpshammar

Hållplatsen tillkom 1930 efter framställning från ortsbor. I sammanhanget anförde distriktschefen (IV) distriktet):

"Trakten däromkring är ganska tätt bebyggd. Busslinje Johannisberg - Sundsvall trafikerar den genom orten gående stora landsvägen. Persontrafiken vid en eventuell hållplats kan väntas bliva relativt god. En del av dem som använda sig av buss torde även kunna påräknas återgå till järnvägen. Dessutom har mjölktransporter till Sundsvall ställts i utsikt.

I anledning härav får jag föreslå att en obemannad hållplats försöksvis anordnas, bestående tillsvidare endast av en enkel träplattform. Uppförande av väntkur anses böra anstå. Det bör för de sökande framhållas att hållplatsen kommer att indragas, därest den blivande trafikomfattningen icke motiverar dess bibehållande.

Kostnaden beräknas till 150:00 kronor."

Kilometertal

531,1

Signatur

Öve

Socken

Stöde

Kommun

Sundsvall

Län

Västernorrland

Ändringsförslag till objektet Överede hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: IiQ1cQ