Lämna ändringsförslag

Gränsen hlp

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, kvar 2019
(Strömtorp)–(Högberg)–Gullspång–Otterbäcken
Gränsen banvaktsstuga, som även fick fungera som hållplatsstuga. Bilden visar dess ursprungliga utförande, som i allt väsentligt efterliknar Statens järnvägars äldsta typ, mod. 1855. Bilden från Förstlingen 1989, nr 2. Foto: Okänd.
Gränsen den 3 februari 2011, banvaktsstuga och hållplats vid Nora Bergslags järnväg. Foto: Jean Lindroos.
32 Gränsen hållplats- och banvaktsstuga den 3 augusti 2011. Foto: Jöran Johansson.
32 Gränsen hållplats- och banvaktsstuga den 3 augusti 2011. Foto: Jöran Johansson.

1. Stugan byggdes på 1934 med material från banvaktsstugan Mickelsrud.

2. I Förstlingen (Nora Bergslags Veteranjernvägs medlemstidskrift) 1989 nr 2 finns en artikel av Ivar Rådesjö: "Att växa upp i en banvaktsstuga". Den syftar på hans barndomsår i denna stuga. Den hade ursprungligen förstugor tillbyggda vardera gaveln. Dessa togs senare bort, huset förlängdes och påbyggdes en våning. Enligt denna artikel gjordes det 1931.

Ivar berättar att då väntrum saknades fick banvaktsfamiljens kök fungera som sådant. Det var främst till morgontåget som passagerare infann sig och då kökets sittplatser inte räckte till fick barnens sängplatser tas i anspråk. Det var åtskilliga gånger Ivar och hans syskon vaknade med en eller två främmande tanter sittande på sängkanten.

Banvakter

I husförhörslängderna och församlingsböckerna för Visnum är banvakterna i banvaktsstugorna Värmlands Säby och Gränsen sammanförda under "Säby, Järnvägen". Inte förrän Gustav Reinhold Johansson börjat som banvakt i Gränsen 1911 görs preciseringen att han finns just där. Detta faktum får därför bilda utgångspunkt då det gällt att placera övriga banvakter i respektive stuga.

1876 - 1910
Viktor Johansson, f. 1851-04-12 i Finnerödja (R), död 1919-07-18 på Edsgården i Södra Råda (S).
Gift 1873 med Augusta Lovisa Karlsdotter, f. 1853 i Finnerödja (R), död 1932 på Edsgården i Södra Råda (S).
Inflyttad 1876 från Finnerödja (R).
Utflyttad i oktober 19190 till Södra Råda (S).

1911 - 1940 - ?
Gustav Reinhold Johansson, f. 1881-05-05 i i Visnum, död 1964-11-28 i Säby 4:1, Visnum.
Gift 1906 med Hulda Sofia Johansson, f. 1883 i Södra Råda (S), död 1965 i Säby 4:1, Visnum.
Inflyttad i oktober 1911 från Karlskoga.
Kvar 1940. Finns 1950 i fastigheten Säby 4:1 som ligger helt nära banvaktsstugan Gränsen men på andra sidan järnvägen.

Kilometertal

104,9

Signatur

Gn

Nummer

32

Socken

Visnum

Kommun

Kristinehamn

Län

Värmland

Ändringsförslag till objektet Gränsen hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÖF0BDW