Lämna ändringsförslag

Fogdhyttan

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Striberg)–(Vikersvik)–(Valåsen)–Degerfors nedre

Okänt om det funnits någon expeditions- eller väntsalsbyggnad.

Även Humlaberg.

Station 1876, håll- och lastplats 1885, nedlagd 1907.

Läget på kartan nedan är mycket ungefärligt och hänför sig till en artikel i Förstlingen 84:1, s. 10, där författaren Friden Israelsson redogör för en banvallspromenad han och Erik Sundström företagit 1983. Han skriver där:
"Från Fogdhyttan vek vi av mot söder, och efter en knapp kilometer träffade vi på den första lastageplatsen vid Humlabergs gamla gruva, belägen just där vägarna grenar sig, den ena åt Noor och den andra åt Röberg. Där, just som järnvägslinjen hade böjt av mot väster, syntes rester av en lite kaj och en spårstump.

Humlaberg syntes ha varit något av en station för Fogdhyttan. I boken Nora socken förr och nu beskriver Anders Larsson en resa han företog bl.a. sålunda: 'Vid Humlaberg aflemnades vagnar, bref, böcker och räkenskaper, som skulle till Öfvergruffogde Nasser vid Fogdhyttan. Här gjordes äfven en kvarts uppehåll'".

Kilometertal

3,1

Socken

Nora bergsförsamling

Kommun

Nora

Län

Örebro

Ändringsförslag till objektet Fogdhyttan

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: eörFäA