Lämna ändringsförslag

Lingbo

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1973
(Storvik)–Ockelbo–(Holmsveden)
Lingbo station okänt år. Banan är ännu inte elektrifierad varför bilden måste vara tagen före 1935. Foto: Okänd.
Lingbo station okänt år. Även en så liten station som Lingbo hade en rätt ansenlig personalstyrka. Foto: Okänd.
Lingbo station den 21 mars 2015, västra sidan. Stationsanordningarna består numera av väntkur, cykelställ och informationstavla, likadant på båda sidor om spåren. Väntkurarna av "lusthusmodell" ser onekligen annorlunda ut. Foto: Olle Thåström.
Lingbo station den 21 mars 2015, östra sidan. Foto: Olle Thåström.
Lingbo stationsskylt som efter 46 år kommit fram i ljuset. Foto: Okänd.

1891 fanns banmästare i Lingbo.

Var belägen vid en 1998 övergiven linje.

I en tidningsartikel (Gefle Dagblad 1971-07-28) uppges att stationshuset ska rivas så snart det blir utrymt.

Stationshuset under rivning i mars 1973 enligt notis i tidskriften Ånghwisslan nr 1171, s. 8, under rivning även den 20 april enl notis i ÅW nr 1175.

I Arbetarbladet 2019-08-05 finns en artikel om hur ett par husägare i Lingbo några veckor tidigare återfann den gamla stationsnamnskylten då de skulle riva ett fallfärdigt garage. Vad de uppfattat som en gammal dörr visade sig vara den välbevarade namnskylten med LINGBO och "274 km. från Stockholm". Skylten kommer att skänkas till hembygdsföreningen och sättas upp på någon synlig plats.

Kilometertal

274,413

Signatur

Lb

Socken

Skog

Kommun

Ockelbo

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Lingbo

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: åWÅL2O