Lämna ändringsförslag

Hammarsjön hp

Hållplats, okänt om byggnad finns/funnits, riven före 2007
(Storvik)–Ockelbo–(Holmsveden)

Ur distriktschefens (IV distriktet) framställning till Kungl. Järnvägsstyrelsen den 23 december 1929:

"Från ortsbefolkningen har framställning gjorts om anordnande av en hållplats vid Åbron mellan Ockelbo och Medskogsheden, kmp 251,620. /.../ Det område, vars trafik hållplatsen är avsedd att förmedla, har en befolkning av endast omkring 150 personer, varför den trafik, som kan påräknas, torde bliva jämförelsevis obetydlig. På grund av de relativt långa avstånden till Ockelbo och Medskogsheden skulle hållplatsen emellertid bliva av betydelse för berörda orter och avsevärt underlätta resemöjligheterna, och får jag därför tillstyrka, att en hållplats av enklaste typ försöksvis anordnas. Med uppförande av väntkur bör dock anstå tillsvidare.

Platsen föreslås erhålla namnet HAmmarsjön."

Kilometertal

251,620

Signatur

Hön

Socken

Ockelbo

Kommun

Ockelbo

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Hammarsjön hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Äpo169